Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Dokumentacja

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

Porady księgowe

Zespół mKsiegowa

edycja

Import faktur zakupu

Import faktur zakupu z pliku CSV w programie księgowym mKsiegowa.pl można zrealizować za pomocą programu iMacros.

mKsiegowa.pl posiada również wbudowaną funkcję Importu faktur.


Przykład makra

 SET !DATASOURCE c:\dane\faktury-zakupu.csv 
 SET !DATASOURCE_COLUMNS 6
 URL GOTO=https://mksiegowa.pl/nazwa-instancji/index.php/purchasing/po_entry_items.php?NewInvoice=Yes
 TAG pos=1 TYPE=select ATTR=NAME:supplier_id CONTENT=$*{{!COL1}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:OrderDate CONTENT={{!col2}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:rcv_date CONTENT={{!col2}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:vat_date CONTENT={{!col2}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:supp_ref CONTENT={{!col3}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SELECT ATTR=NAME:StkLocation CONTENT=%DEF
 TAG POS=1 TYPE=SELECT ATTR=NAME:stock_id CONTENT=%{{!col4}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:qty CONTENT={{!col5}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT ATTR=NAME:price CONTENT={{!col6}}
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=TXT:Dodaj<SP>Pozycję
 wait seconds=0.5
 TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=TXT:Wprowadź<SP>Fakturę<SP>do<SP>dziennika
 wait seconds=2

Dostosuj makro

  • ustal nazwę wczytywanego pliku w pierwszym wierszu
  • ustal nazwę instancji (nazwa-instancji) w wierszu 3, w adresie internetowym programu
  • jeżeli zmienisz liczbę wczytywanych danych, wpiszą ją do parametru !DATASOURCE_COLUMNS w drugim wierszu
  • parametr wait seconds należy dostosować do szybkości działania programu w danych warunkach (szybkość łącza internetowego, komputera, itd.)

Plik CSV powinien zawierać dane przygotowane zgodnie z poniższą tabelą, która zawiera nazwy pól ekranu wprowadzania faktur zakupu:

KolumnaWpisywana do pola
1Dostawca
2Data Wystawienia
3Numer dokumentu dostawcy
4kod pozycji faktury
5ilość
6cena

Uwagi:

  • Data Wystawienia wpisywane również do pól Data Otrzymania i Data rozliczenia VAT
  • w polu Przyjęto do należy wpisać aktualny kod lokalizacji; można również użyć parametru z pliku CSV
  • format daty należy dostosować do formatu ustawionego w programie

Przykład pliku danych

 dost1,2013-09-01,9/2013,1,1,200
 dost1,2013-09-02,10/2013,2,1,453
ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2015, 13:54