import plików JPK_VAT
  Program mKsiegowa.pl posiada rozbudowany moduł sprzedaży z możliwością wystawiania faktur elektronicznych. Zachodzi jednak często potrzeba współpracy z innymi programami. Jednym z takim przypadków, jaki zgłaszają nam klienci jest konieczność księgowania faktur sprzedaży z innych programów....
dokument sprzedaży z wielu magazynów
  Po udostępnieniu ważnej dla nas wersji 3.2 programu mKsiegowa.pl w styczniu br. przygotowaliśmy pierwszą aktualizację oznaczoną jako 3.2.0 Build 1. Wersja ta, oprócz poprawek stabilizujących, posiada kolejne nowe funkcjonalności. Tym samym zamknęliśmy duży cykl zmian związanych z...
moduł produkcji online
  Nowa wersja 3.2 programu mKsiegowa.pl jest wynikiem intensywnej pracy naszego zespołu mającej na celu dostosowanie programu do potrzeb firm produkcyjnych. Zmiany nie ograniczają się jednak tylko do modułu produkcji - dostarczyliśmy naszym obecnym i przyszłym klientom dużą ilość nowych...