Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Wzorce sprawozdań finansowych

Program księgowy online mKsiegowa.pl umożliwia przygotowanie szablonów sprawozdań finansowych takich, jak bilans czy rachunek zysków/strat.

Przygotowanie szablonów sprawozdań (przypisanie kont do poszczególnych pozycji sprawozdania) dostępne jest w module Księgowość -> '''Wzorce Sprawozdań Finansowych.


Podgląd/wydruk sprawozdań

Przeglądanie Sprawozdań dostępne jest w module Księgowość, natomiast wydruk sprawozdań w Raporty Ksiąg Handlowych jest dostępny osobno dla:

Wiersze dopisuje się u dołu tabelki. Do poszczególnych wierszy przypisuje się:

 • grupy kont, z których obliczane są wartości i zapisywane w wierszu
 • sumy lub różnice z innych pozycji sprawozdania

Modyfikacja oraz dopisywanie nowych sprawozdań

Kasowanie, modyfikację i przesuwanie wierszy dokonuje się za pomocą ikonek po prawej stronie.

sprawozdania finansowe

Ikonka sprawozdania finansowe - modyfikacja wierszy pozwala na zmianę wiersza. Po zakończeniu modyfikacji wiersza kliknij na ikonkę Sprawozdawczość finansowa.

Ikony Sprawozdawczość finansowa służą do przesuwania wierszy względem innych wierszy.

W kolumnie Typ możliwe są następujące wartości:

 • Saldo - w wybranym wierszu sprawozdania pokazane zostanie saldo
 • Saldo ze znakiem minus - w wybranym wierszu sprawozdania pokazane zostanie saldo ze znakiem przeciwnym (czyli saldo występujące po stronie Ma zostanie zaprezentowane ze znakiem +)
 • Saldo jeśli >0, inaczej 0 - pokazane zostanie saldo tylko w przypadku, gdy strona Winien jest większa niż strona Ma (zazwyczaj za pomocą tego ustawienia pokazuje się aktywa oraz koszty)
 • Saldo jeśli <0, inaczej 0 - pokazane zostanie saldo tylko w przypadku, gdy strona Ma jest większa niż strona Winien (zazwyczaj za pomocą tego ustawienia pokazuje się pasywa oraz przychody)

Styl wiersza może mieć następujące wartości:

 • domyślny - wiersz jest drukowany domyślną czcionką
 • grupowanie według jednego z trzech poziomów; z każdym poziomem grupowania związany jest odpowiedni krój czcionki na wydruku
 • ukryty - wiersz nie będzie drukowany, a jest umieszczony w szablonie tylko w celu obliczania wartości innych wierszy.

Operację dodawania wierszy możesz ustawić podczas modyfikacji wiersza. W kolumnie "Wyświetlana wartość" wybierz pozycję "Razem". Odejmowane lub dodawane wiersze zaznacza się w odpowiedniej kolumnie, jak na rysunku.

Sprawozdania finansowe

Po dokonaniu jakichkolwiek zmian we wzorcu sprawozdania należy zapisać wzorzec klikając na klawisz Zapisz szablon u dołu strony.

Sprawozdania finansowe - definiowanie szablonów

Uwagi:

 • jeżeli typu szablonu jest ustawiony w nagłówku na Arkusz Bilansu, wówczas program pozwala wybierać grupy kont typu Aktywa i Pasywa.
 • jeżeli typ szablonu to Rachunek Zysków/Strat, wówczas program pozwala w poszczególnych pozycjach sprawozdania wybierać grupy typu Przychody i Koszty

Wysyłanie raportów emailem

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na automatyczne wysyłanie przygotowanych raportów i sprawozdań finansowych na wybrane adresy email, w określonych odstępach czasu.

Konfiguracja harmonogramu wysyłania raportów dostępne jest w module Ustawienia.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2016, 15:09