Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Sprawozdania finansowe

W programie księgowym online mKsiegowa.pl można wyświetlić wcześniej skonfigurowane sprawozdania. Konfigurację sprawozdań finansowych można przygotować w module Księgowość -> Wzorce sprawozdań finansowych.


Sposób korzystania ze sprawozdań

Wydruk sprawozdań dostępny jest w Raporty Ksiąg Handlowych.

Sprawozdania typu Rachunek Zysków/Strat można oglądać za wybrany okres czasu oraz w porównaniu z:

  • Akumulowany - jaki procent obrotów został osiągnięty w bieżącym okresie, w porównaniu z obrotami od początku roku podatkowego do końca zadanego okresu
  • Okres Y-1 - jak obroty bieżącego okresu odnoszą się do obrotów w analogicznym okresie roku poprzedniego
  • Poprzedni rok - opcja służy do porównania obrotów na kontach z poprzednim rokiem; różnica w stosunku do opcji Okres Y-1 widoczna jest jedynie, gdy poprzedni rok obrotowy ma inny czas trwania niż rok bieżący
  • Budżet - obroty bieżącego okresu w porównaniu z budżetem

Sprawozdania typu Bilans prezentowane są dla następujących dat:

  • Data początkowa - data końcowa poprzedniego roku podatkowego
  • Data końcowa - data podana w nagłówku formularza, w polu Na dzień

Dostępne sprawozdania

W standardowej konfiguracji programu dostępne są następujące sprawozdania:

Inne sprawozdania, bazujące na kontach księgi głównej, można zdefiniować korzystając z opcji Wzorce sprawozdań finansowych.


Wydruk sprawozdań

W programie dostępny jest również wydruk przygotowanych sprawozdań finansowych w module Raporty:


Wysyłanie raportów emailem

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na automatyczne wysyłanie raportów i sprawozdań finansowych na wybrane adresy email, w określonych odstępach czasu.

Konfiguracja harmonogramu wysyłania raportów dostępne jest w module Ustawienia.


Controlling finansowy

Konieczność wykonywania podstawowych sprawozdań finansowych wynika z Ustawy o Rachunkowości. Ten sam mechanizm może również służyć do bieżącego kontrollingu finansowego organizacji.

Polecamy cykl artykułów w naszym poradniku, na temat controllingu finansowego w spółce z o.o..

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2016, 18:40