Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Drukowanie Paragonów

Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada możliwość wystawiania i drukowania paragonów na drukarce fiskalnej.


1.  Drukarka fiskalna - konfiguracja

Przed wystawieniem pierwszego paragonu należy odpowiednio skonfigurować program drukowania paragonów.


2.  Konfiguracja punktu sprzedaży

Program pozwala na ustawienie następujących parametrów dla stanowiska sprzedaży:

 • domyślny magazyn, z którego następuje sprzedaż
 • zezwolenie, aby użytkownik miał dostęp do sposobów płatności:
  • tylko gotówka
  • płatności opóźnione

Ustawienia punktu sprzedaży wykonasz w 2 krokach:


3.  Wystawianie paragonów

3.1  Nagłówek

W nagłówku paragonu, w polu Nabywca wyświetlony jest kontrahent ustawiony w Ustawieniach ogólnych. Zwykle jest to kontrahent o nazwie Kontrahent zbiorczy.

Numer ewidencyjny jest wewnętrznym numerem dokumentu w systemie, a zarazem numerem paragonu. Program generuje numer automatycznie na podstawie ostatniego numeru zapisanego w ustawieniach formularzy - typ = Wydanie WZ, przedrostek numeracji {P}.

W kolejnym polu określamy warunki płatności:

 • początkowo wyświetlone są domyślne warunki płatności zapisane dla tego kontrahenta,
 • lista dozwolonych warunków płatności może być ograniczona dla każdego użytkownika poprzez ustawienia punktu sprzedaży.

W kolejnym polu możesz wybrać rodzaj cennika. Powinien to być cennik brutto. Po prawej możesz zmienić też Datę Paragonu.

3.2  Uwagi:

 • paragony można wprowadzać tylko w ramach wybranego roku podatkowego; rok podatkowy ustawia się w module Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
 • data wystawienia paragonu musi być większa niż określona w Zamykaniu Dziennika

3.3  Zawartość paragonu

Poniżej, w sekcji Pozycje Paragonu, wybieramy towary lub usługi wcześniej przygotowane w kartotece. Pozycje wybieramy za pomocą kodu lub z rozwijanej listy. Po określeniu ilości oraz ceny, klikamy na Dodaj Pozycję z prawej strony.

paragon fiskalny

W dowolnym momencie możesz zmodyfikować wprowadzone wcześniej pozycje. W tym celu kliknij ikonkę Program fakturowania w internecie - modyfikacja paragonu po prawej stronie wybranego wiersza.

paragon fiskalny

Pozycje używane na fakturze możemy definiować w:

3.4  Stopka paragonu

W dolnej części, w polu Szczegóły dostawy możemy wybrać magazyn, adres dostawy i szereg innych szczegółów.

Płatności opóźnione (z rachunków bankowych) rejestruje się w module Sprzedaż -> Płatności Klienta.

Jeżeli zaznaczona została płatność przez kasę, wówczas program pozwala na automatyczne wygenerowanie i zaksięgowanie odpowiedniego dokumentu płatności za fakturę. W tym celu trzeba zaznaczyć checkbox przy Generuj KP automatycznie.

Dla sprzedaży gotówkowych program pozwala jedynie wybór magazynu dostawy oraz wpisanie uwag dodatkowych.

Na koniec kliknij klawisz Wprowadź paragon u dołu ekranu.


4.  Podgląd paragonu

Po wprowadzeniu paragonu pojawia się ekran z następującymi pozycjami:

 • Pokaż paragon
 • Drukuj jako listę wysyłkową
 • Wprowadź następny paragon

5.  Wydruk paragonu

Jeżeli uruchomiony jest program sterowania drukarką fiskalną mKsiegowa.pl - Paragon, wówczas paragon zostanie wydrukowany na drukarce. Czas po którym zostanie wydrukowany paragon można regulować w ustawieniach programu.


6.  Faktura do paragonu

Aby wystawić fakturę do paragonu należy skorzystać z opcji Faktura do paragonu.


7.  Księgowanie raportu dobowego z drukarki

Paragony nie są zapisywane do rejestru VAT i księgowanie raportu dobowego jest niezbędne w celach podatkowych i kontrolnych.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2015, 18:24