Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Rozliczenie Płatności Dostawcy

Uzgadniania płatności dla dostawców dokonuje się w module Zakupy -> Rozliczenie Płatności Dostawcy.

W tym ekranie można przeglądać wszystkie nie rozliczone dokumenty dla wszystkich lub konkretnego dostawcy. Aby przeglądać rozliczenia dokumentów w określonym okresie czasu należy użyć opcji Przegląd Rozliczeń z Dostawcami.

W zestawieniu transakcji pokazują się wszystkie dokumenty wypłat oraz korekty, które nie zostały jeszcze rozliczone ("skojarzone") z żadną fakturą. "Kojarzenie" wypłat z dokumentami dostawców możesz wykonać klikając na ikonkę po prawej stronie danego wiersza. Po kliknięciu na ikonę dla danego dokumentu pokazuje się lista nie rozliczonych faktur dla tego dostawcy.

"Kojarzyć" można dokumenty płatności z dokumentami zakupu poprzez wpisanie odpowiedniej kwoty w kolumnie Tu Rozliczone i kliknięcie klawisza Przetwórz.

Uwaga:

  • Jeżeli dla danego dokumentu nie ma żadnych nierozliczonych faktur, wówczas po kliknięciu ikonki Rozlicz pojawi się komunikat Brak nierozliczonych transakcji.
  • "kojarzenie" płatności z dokumentami zakupu jest niezależne od ich księgowania; tzn. skojarzenie nie powoduje zmian w księdze głównej, a jedynie logiczne przyporządkowanie dokumentów płatności do faktur
ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2013, 16:13