Ostatnie zmiany
program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

Księgowość

Inne moduły

Ustawienia

edycja

Ustawienia podatku VAT

Przy rozpoczęciu pracy z programem księgowości internetowej mKsiegowa.pl konta dla podstawowych stawek podatku od towarów i usług będą ustawione zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień uruchomienia programu.

Może zaistnieć potrzeba:

  • zmiany przyporządkowania konta księgi głównej do określonej stawki VAT
  • dodania innych stawek VAT

Zmiany takie wykonuje się w module Ustawienia -> Podatki.

Program wymaga, aby każda stawka VAT posiadała zdefiniowane konto analityczne w księdze głównej.

Dla firm rozliczających się z podatku VAT konieczne jest utworzenie zazwyczaj 3 kont w planie kont - po jednym dla każdej stawki podatkowej.

Aby:

  • zmienić numer konta dla określonej stawki VAT użyj ikonki Program księgowości online
  • dodać nowy podatek użyj formularza na dole i kliknij Dodaj nowy.
księgowość internetowa

Dalszą konfigurację podatków przeprowadza się w:

Podstawowe stawki podatkowe są skonfigurowane podczas rejestracji w systemie mKsiegowa.pl i dostęp do zmiany stawek jest najczęściej zablokowany w programie. Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są zmiany w tym zakresie.

ksiegowosc internetowa Follow @Twitter
Edytuj - Historia zmian - Wydrukuj - Ostatnie zmiany
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2018, 11:40