Jednolity Plik Kontrolny - co to jest?

JPK - podstawowe pojęcia

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK jest infrastrukturą informatyczną przygotowaną przez Kontrolę Skarbową. Infrastruktura ma za zadanie ułatwić gromadzenie danych finansowych od podatników do celów audytu.

W ramach infrastruktury utworzonej przez Kontrolę Skarbową przedsiębiorcy przekazują dane ze swoich systemów informatycznych w postaci nazwanej Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Mimo swojej nazwy nie musi to być 1 plik danych, lecz grupa plików zaszyfrowanych z zastosowaniem odpowiedniego algorytmu.

Ustawodawca dopuszcza określone sposoby przekazywania plików JPK do MF:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznych nośnikach danych (CD, DVD, pendrive).

Uwaga: przepis art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej w odróżnieniu od art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, zawęża sposób przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłącznie do środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że JPK_VAT należy przesyłać tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli za pomocą aplikacji klienckiej lub zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług JPK.

Ustawodawca zdefiniował standard przesyłu plików JPK z wykorzystaniem szyfrowania danych.

 
jpk mf
 

Kto jest odpowiedzialny za Jednolity Plik Kontrolny?

Infrastrukturę Jednolitego Pliku Kontrolnego wprowadziła Kontrola Skarbowa, która jest zespołem instytucji prawnych powołanych w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Kontrola Skarbowa została utworzona ustawą o kontroli skarbowej z 28 września 1991 roku.

 

Po co wprowadzono JPK?

Celem wprowadzenia infrastruktury JPK jest:

 • zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i ich kontrahentów,
 • skrócenie czasu trwania kontroli,
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji podatkowej,
 • poprawa wyników kontroli.

Zdaniem zespołu Kontroli Skarbowej wprowadzenie JPK przyniesie następujące korzyści gospodarce:

 • dostęp do danych w formacie umożliwiającym automatyczną analizę,
 • ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
 • odejście od wydruków papierowych,
 • szybsza kontrola,
 • znaczny stopień automatyzacji.
 

Kogo dotyczy obowiązek przekazywania danych w postaci elektronicznej?

 1. Duzi przedsiębiorcy są zobowiązani do przesłania danych w formacie JPK od dnia 1 lipca 2016 roku. Od dnia 25 sierpnia 2016 r., czyli od dnia, kiedy podatnicy składają deklarację VAT za lipiec, zobowiązani są do przesłania pliku JPF_VAT.
   
 2. Od stycznia 2017 r. do przesyłania plików w formacie JPK zobligowani są mali i średni przedsiębiorcy. W okresie od dnia 1 lipca 2016 r. podmioty te mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej. Dotyczy to podatników którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub których suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro. (art. 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2013, poz. 672).
   
 3. Od stycznia 2018 r. do przesyłania plików w formacie JPK są zobowiązani mikroprzedsiębiorcy.
   
 4. Podmioty niemające statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego w tych samych terminach, jak małe i średnie przedsiębiorstwa.
 
Jednolity Plik Kontrolny
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada funkcjonalność tworzenia plików JPK.
W programie można tworzyć i zapisywać pliki JPK za dany okres oraz je modyfikować.
Zapraszamy do rejestracji aby nieodpłatnie przetestować program.
 

Podstawa prawna

Obowiązek przekazania całości lub części ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wprowadzono do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649).