Dalsze doskonalenie programu - wersja 3.3.27

ekran logowania programu księgowego

 

Nowa wersja programu oznaczona symbolem Build 27 posiada następujące cechy:

 • Poprawione przenoszenie kwoty podatku w deklaracji JPK_V7 w przypadku korekty;
 • W przypadku korzystania z oddziałów klientów, nazwa oddziału została dodana na ekranie płatności;
 • Wprowadzone zostały nowe pola adresowe klientów, zgodne z formatem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Program automatycznie przenosi dane adresowe z dotychczasowej struktury do nowej;
 • Dokument PK w walucie dla kont rozrachunkowych;
 • Dodane wyliczonego kursu na raporcie płatniczym;
 • Dodane ostrzeżenie przy wprowadzaniu dostawcy lub klienta bez numeru NIP;
 • Możliwość wyboru schematu księgowego dla dostawcy przy wprowadzaniu faktury zakupu (również przez OCR);
 • Nowy dashboard w skórce bootstrap zawierający możliwość konfigurowania widgetów;
 • Dodane pole odbiorcy (miejsca dostawy) na fakturze sprzedaży, które jest dostępne w konfiguracji programu;
 • Podsumowanie Wn/Ma na ekranie zapisów na kontach;
 • Poprawiony sposób wprowadzania zapisów korekty wg art. 90 do pliku JPK_V7;
 • Nowa postać ekranu definiowania wzorców sprawozdań finansowych;
 • Raport Wydruk Uzgodnień Sald jest możliwy w postaci oddzielnych dokumentów pdf.

Lista rozwoju programu zawiera informację nad czym pracujemy w naszym zespole.

Zapraszamy do kontaktu lub do darmowej rejestracji, w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji programu mKsiegowa.