Jednolity Plik Kontrolny dla mikro od 1 stycznia 2018

jednolity plik kontrolny od 1 stycznia 2018

W czerwcu ubiegłego roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa wprowadziła od 1 lipca 2016 r. obowiązek przekazywania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie tzw. JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego). Od tego dnia tzw. duzi przedsiębiorcy muszą, niezależnie od stosowanej formę rozliczeń VAT (kwartalnie lub miesięcznie), przekazywać ewidencję VAT w postaci pliku JPK_VAT do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek przekazywania pliku JPK objął małych i średnich przedsiębiorców. Od dnia 1 stycznia 2018 roku wszyscy płatnicy VAT są już objęcie obowiązkiem raportowania JPK na platformie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Ministerstwo przygotowało również specjalny program do wysyłania plików JPK w wersji elektronicznej. Program nazywa się Klient JPK 2.0 i można go znaleźć na stronie JPK Ministerstwa. Do obsługi wysyłki niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego. Można również wysłać plik z pomocą serwisu epuap bezpłatnie, korzystając z profilu zaufanego.

Przypominamy użytkownikom programu mKsiegowa.pl o konieczności zaopatrzenia się w klucz certyfikatu kwalifikowanego najpóźniej przed terminem wysyłki pierwszego pliku JPK, czyli przed dniem 25 luty 2018.

Zobacz w jaki sposób utworzyć JPK_VAT w programie mKsiegowa.pl. Sposób wysłania pliku JPK z pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego opisujemy w dokumentacji programu.