Kolejne aktualizacje w tym roku - siódma oraz ósma w wersji 3.3 w których można znaleźć między innymi: nowy ulepszony mechanizm rozpoznawania numeru NIP podczas importu faktur sprzedaży możliwość importu kartoteki dostawców nowe schematy deklaracji VAT-7 (19) oraz VAT-7k (13...
Nowa wersja programu mksiegowa
  Szósta, ostatnia w tym roku aktualizacja w ramach wersji 3.3 mKsiegowa.pl jest już dostępna i zawiera m.in.: rozliczanie różnic kursowych przy imporcie wyciągów bankowych dynamiczna zmiana daty VAT na podstawie daty Dostawy lub Usługi w fakturze sprzedaży...
panel użytkownika
  Kolejna, piąta aktualizacja w ramach wersji 3.3 mKsiegowa.pl jest już dostępna i zawiera m.in.: dostosowanie programu do aktualizacji deklaracji VAT7k (12) wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów od 3 kwartału br. możliwość kasowania faktur zakupu z...