podgląd plików jpk
  W nowej wersji programu mKsiegowa.pl nr 17 wersji 3.3 udostępniliśmy następujące zmiany: w wydruku rejestru VAT zrobiony został podział na sekcję WNT-zakup i WNT-sprzedaż oraz Import usług - zakup oraz Import usług - sprzedaż; podział jest związany z możliwością zapisu do rejestru VAT...
nowy interfejs dla faktur zakupu
  W nowym wydaniu programu mKsiegowa.pl nr 16 wersji 3.3 przygotowaliśmy istotne zmiany: znaczne ułatwienia przy księgowaniu faktur zakupu i sprzedaży metodą kasową automatyczne zapisy do rejestru VAT przy zapłacie faktur wprowadzonych z wykorzystaniem metody kasowej wyświetlanie zapis...
Różne daty VAT naliczonego i należnego
  Dla większości dokumentów, które są zapisywane do rejestru VAT zarówno po stronie VAT naliczonego, jak i należnego, zapis ten następuję z tą samą datą. Są jednak dokumenty (najczęściej import usług z krajów UE), gdzie zachodzi konieczność zapisu VAT należnego i...