nowe możliwości w rejestrze VAT
Najnowsza aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 14 w wersji 3.3 udostępnia następujące funkcjonalności: pobieranie danych klientów z bazy CEiDG oraz GUS na podstawie numeru NIP import wyciągów bankowych jako plików w formacie MT940 Nest Bank dodaliśmy automatyczne międzyokresowe...
częściowe odliczenie VAT
Kolejna aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 13 w wersji 3.3 posiada następujące funkcjonalności: pozycje z częściowym odliczeniem VAT (np. paliwa) bezpośrednio na ekranie faktury zakupu poprawa klasyfikacji salda niezapłaconych faktur na ekranie przeglądu faktur sprzedaży...
zmiany w rejestrze VAT
Nowa wersja programu - aktualizacje 12 w wersji 3.3 - oprócz mechanizmu generowania sprawozdań XML, posiada następujące funkcjonalności: możliwość zmiany daty VAT dla faktur zakupu bezpośrednio w rejestrze VAT wydłużone pole adresu w Panelu poprawki w dokumentach księgowych...