nowy interfejs użytkownika
  W ramach ciągłego rozwoju programu przygotowaliśmy nową wersję interfejsu użytkownika w programie mKsiegowa.pl oznaczonej jako Build 27. Nową wersję interfejsu wdrożyliśmy w pierwszej kolejności dla ekranu Dziennika Księgowań. Nowy interfejs posiada następujące cechy: Zaawansowane...
zmiany w programie mksiegowa
Udostępniliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 26. Wersja posiada następujące, nowe funkcjonalności: Różnice kursowe w transferze płatniczym dla wypłat walutowych są wyliczane na podstawie kursów waluty z ostatnich wpłat Dodaliśmy do opisu punktów...
zamykanie dziennika w nowej wersji
W dniu 2 kwietnia 2021 przygotowaliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 25. Wersja posiada następujące zmiany: pełna wersja modułu modułu skanowania i rozpoznania faktur zakupu  (OCR); możliwość księgowania dokumentu PK w walucie w ramach przeksięgowania sald między...