sprawozdanie finansowe XML - podpisywanie dokumentów epuap
Program mKsiegowa.pl posiada możliwość zapisu sprawozdań finansowych w formacie XML. Aby ułatwić przygotowanie sprawozdań, w najnowszej wersji 3.3.12. zostały przygotowane wzrocowe sprawozdania dla jednostki Małej (wg Załącznika 5 do UoR) oraz Innej (wg Załącznika 1 do UoR). Instrukcja...
sprawozdania finansowe XML
Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów program mKsiegowa.pl posiada możliwość zapisu wcześniej przygotowanych sprawozdań finansowych w formacie XML. Sposób przygotowania sprawozdań finansowych i zapisu w formacie XML został opisany w dokumentacji. Funkcjonalność jest dostępna w wersji BETA...
zamknięcie roku 2018
Kolejne aktualizacje w tym roku - siódma oraz ósma w wersji 3.3 - w których można znaleźć między innymi: nowy ulepszony mechanizm rozpoznawania numeru NIP podczas importu faktur sprzedaży możliwość importu kartoteki dostawców nowe schematy deklaracji VAT-7 (19) oraz VAT-7k (13...