nowy interfejs dla faktur zakupu
  W nowym wydaniu programu mKsiegowa.pl nr 16 wersji 3.3 przygotowaliśmy istotne zmiany: znaczne ułatwienia przy księgowaniu faktur zakupu i sprzedaży metodą kasową automatyczne zapisy do rejestru VAT przy zapłacie faktur wprowadzonych z wykorzystaniem metody kasowej wyświetlanie zapis...
Różne daty VAT naliczonego i należnego
  Dla większości dokumentów, które są zapisywane do rejestru VAT zarówno po stronie VAT naliczonego, jak i należnego, zapis ten następuję z tą samą datą. Są jednak dokumenty (najczęściej import usług z krajów UE), gdzie zachodzi konieczność zapisu VAT należnego i...
metoda kasowa
  W nowej wersji programu dodaliśmy ułatwienia związane z zapisem faktur do rejestru VAT wg metody kasowej. Nowe funkcjonalności obejmują: zaznaczenie, że faktura zakupu lub sprzedaży jest wprowadzana wg metody kasowej automatyczny zapis odpowiedniej informacji do rejestru VAT (jak też p...