zmiany VAT - split payment
  Od 1 listopada 2019 weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności i innych zmian związanych z podatkiem VAT. Od tego dnia zapłata niektórych faktur musi odbywać się w mechanizmie podzielonej płatności (ang. Split Payment). Dotyczy to faktur powyżej 15 000 zł, w niekt...
Nowa wersja programu mKsiegowa
W najnowszej aktualizacji programu mKsiegowa.pl nr 15 w wersji 3.3 skoncentrowaliśmy się nad następującymi usprawnieniami: rozszerzenie raportowania w ramach struktury JPK_FA (2) poprawiona funkcjonalność zmiany daty VAT w rejestrze VAT - zmiana daty nie powoduje "odpięcia"...
nowe możliwości w rejestrze VAT
Najnowsza aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 14 w wersji 3.3 udostępnia następujące funkcjonalności: pobieranie danych klientów z bazy CEiDG oraz GUS na podstawie numeru NIP import wyciągów bankowych jako plików w formacie MT940 Nest Bank dodaliśmy automatyczne międzyokresowe...