sprawozdania finansowe XML
Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów program mKsiegowa.pl posiada możliwość zapisu wcześniej przygotowanych sprawozdań finansowych w formacie XML. Sposób przygotowania sprawozdań finansowych i zapisu w formacie XML został opisany w dokumentacji. Funkcjonalność jest dostępna w wersji BETA...
zamknięcie roku 2018
Kolejne aktualizacje w tym roku - siódma oraz ósma w wersji 3.3 - w których można znaleźć między innymi: nowy ulepszony mechanizm rozpoznawania numeru NIP podczas importu faktur sprzedaży możliwość importu kartoteki dostawców nowe schematy deklaracji VAT-7 (19) oraz VAT-7k (13...
Nowa wersja programu mksiegowa
  Szósta, ostatnia w tym roku aktualizacja w ramach wersji 3.3 mKsiegowa.pl jest już dostępna i zawiera m.in.: rozliczanie różnic kursowych przy imporcie wyciągów bankowych dynamiczna zmiana daty VAT na podstawie daty Dostawy lub Usługi w fakturze sprzedaży...