częściowe odliczenie VAT
Kolejna aktuaiizacja programu mKsiegowa.pl nr 13 w wersji 3.3 posiada następujące funkcjonalności: pozycje z częściowym odliczeniem VAT (np. paliwa) bezpośrednio na ekranie faktury zakupu poprawa klasyfikacji salda niezapłaconych faktur na ekranie przeglądu faktur sprzedaży...
zmiany w rejestrze VAT
Nowa wersja programu - aktualizacje 12 w wersji 3.3 - oprócz mechanizmu generowania sprawozdań XML, posiada następujące funkcjonalności: możliwość zmiany daty VAT dla faktur zakupu bezpośrednio w rejestrze VAT wydłużone pole adresu w Panelu poprawki w dokumentach księgowych...
sprawozdanie finansowe XML - podpisywanie dokumentów epuap
Program mKsiegowa.pl posiada możliwość zapisu sprawozdań finansowych w formacie XML. Aby ułatwić przygotowanie sprawozdań, w najnowszej wersji 3.3.12. zostały przygotowane wzrocowe sprawozdania dla jednostki Małej (wg Załącznika 5 do UoR) oraz Innej (wg Załącznika 1 do UoR). Instrukcja...