Kontakt

W mKsięgowej Twoja prywatność jest dla nas ważna. 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Eurosaas sp. z o.o. ul. Trzcinowa 23/26 02-444 Warszawa (dalej jako „My” lub „Nas”). Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w ramach Naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok). Podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na naszą rzecz obsługę techniczną, informatyczną (usługi hostingu, poczty e-mail, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) i prawną. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo zgłosić sprzeciw co do ich przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony). Jeśli będziesz chciał skorzystać z jakiegokolwiek z tych praw po prostu napisz do nas maila na adres: biuro@mksiegowa.pl. Ponadto masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.