Moduł zakupów online

Moduł zakupów programu mKsiegowa.pl oferuje spore możliwości zarządzania zakupami i dostawami w ramach organizacji.

Podstawowe cechy modułu zakupów:

proces zarządzania zakupami

Procesowe podejście do zakupów

Program obsługuje typowy zestaw dokumentów połączonych w jeden proces: zamówienie -> PZ -> faktura. Nie ma potrzeby wprowadzania dokumentu dwukrotnie. Dodatkowo mamy do dyspozycji dokumenty bilansu otwarcia, korekt oraz przesunięć między-magazynowych.

proces zarządzania zakupami

Wczytywanie faktur z pomocą mechanizmu OCR

Program pozwala wczytywać faktury z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów rozpoznawania tekstów OCR. Wczytywanie faktur w ten sposób znacznie przyszpiesza ich księgowanie.

Automatyczne księgowanie dokumentów

Automatyczne księgowanie dokumentów 

Zarówno faktury zakupów, jak i dokumenty magazynowe mogą być automatycznie księgowane w oparciu o bieżący plan kont. Sposób dekretowania dokumentów jest zależny od konfiguracji programu.

Gospodarka wielo-magazynowa

Gospodarka wielo-magazynowa

W programie dostępny jest pełny zestaw dokumentów, który pozwala na prowadzenie gospodarki z zastosowaniem dowolnej ilości magazynów. Magazyny mogą być zlokalizowane w wielu miejscach, a program integruje gospodarkę magazynową w jedną całość.

skanowanie faktur zakupu

Skanuj i wysyłaj faktury zakupu bezpośrednio z telefonu

Każdy pracownik może zeskanować fakturę zakupu i wysłać ją bezpośrednio do programu, gdzie zostanie wprowadzona (np. z wykorzystaniem mechanizmu OCR). Program również pozwoli przechowywać skan jako załącznik do dokumentu. Taka organizacja doskonale porządkuje proces zakupu. Nigdy więcej zgubionych faktur lub nie dostarczonych na czas.

Integracja rejestr VAT

Integracja z rejestrem VAT

Wszystkie dokumenty zakupów są automatycznie zapisywane w rejestrze VAT, a następnie w deklaracji VAT7 lub VAT7k. Program odpowiednio klasyfikuje import, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

raporty magazynowe

Bogaty zestaw raportów z dostaw

Użytkownik ma do dyspozycji m.in. salda dostawców, zestawienie niezafakturowanych dostaw, raporty dostaw w zadanym okresie czasu, stany minimalne i wiele innych.

wzorce szybkiego księgowania

Wzorce szybkiego księgowania

Aby ułatwić księgowanie podstawowych typów faktur zakupu oraz kosztowych możesz w prosty sposób skonfigurować wzorce szybkiego księgowania.

 

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.

Zespół mKsiegowa.pl