Aktualności

obsługa faktur ksef w mksiegowa
W nowej wersji programu 3.3.37 skupiliśmy się na rozwoju funkcjonalności związanej z obsługą faktur elektronicznych KSeF. Dostępna jest dokumentacja sposobu obsługi: dokumentacja współpracy z KSeF. W ramach funkcjonalności KSeF dodaliśmy możliwość wysyłania automatycznych emaili z numerem...
mksiegowa - zmiany w programie
W nowej wersji programu 3.3.34 zaimplementowaliśmy pełniejszą obsługę sprzedaży dla metody kasowej: księgowanie VAT faktury sprzedaży następuje na konto rozliczeń międzyokresowych VAT po skojarzeniu faktury z płatnością następuje wygenerowanie dokumentu PK z przeksięgowaniem VAT na odpowiednie...
mksiegowa - nowa wersja programu
W nowej wersji programu 3.3.33 odostępniliśmy następujące nowe funkcjonalności: program sygnalizuje dopisanie dokumentu do rejestru VAT, jeżeli wcześniej został przygotowany plik JPK_V7 za ten okres pliki JPK_V7 mają status "zmieniony", jeżeli dopisane zostały dokumenty do rejestru VAT tym...
faktury ksef w mksiegowa
W nowej wersji programu 3.3.32 przygotowaliśmy następujące zmiany: Konfiguracja interfejsu API dla faktur ustrukturyzowanych KSeF Export faktur sprzedaży w formacie XML KSeF Dodany został dokument prosty PK z opcją zapisu VAT marża Dodany został import wyciągów z pliku CSV dla karty...
faktury ksef w mksiegowa
W nowej wersji programu 3.3.31 przygotowaliśmy następujące zmiany: Import faktur zakupu z pliku XML w formacie KSeF Zmieniona została lokalizacja numeru NIP nabywcy na podstawowym szablonie faktury sprzedaży Poprawiona została obsługa korekty z tytułu ulgi za złe długi (art 89a) Poprawiono...
nowy ekran księgowania
 Nowa wersja programu 3.3.30 posiada następujące cechy: Dodana edycja linii księgowych dla kont bankowych i rozrachunków w interfejsie dynamicznym Numer referencyjny faktury na raporcie Księgowanie na Kontach Na ekranie dynamicznym dodana historia wprowadzania i zmian dokument...
zmiana hasła programu
Nowa wersja programu oznaczona symbolem 3.3.29 posiada następujące cechy: Dostosowanie formatu MT940 dla banku Raiffeisen Ujendolicony format danych w raporcie Sald Dostawców Rozpoznawanie konta klienta i dostawcy przy imporcie wyciągów bankowych na podstawie numeru rachunku...
ekran logowania programu księgowego
  Nowa wersja programu oznaczona symbolem Build 27 posiada następujące cechy: Poprawione przenoszenie kwoty podatku w deklaracji JPK_V7 w przypadku korekty; W przypadku korzystania z oddziałów klientów, nazwa oddziału została dodana na ekranie płatności; Wprowadzone zostały...
nowy interfejs użytkownika
  W ramach ciągłego rozwoju programu przygotowaliśmy nową wersję interfejsu użytkownika w programie mKsiegowa.pl oznaczonej jako Build 27. Nową wersję interfejsu wdrożyliśmy w pierwszej kolejności dla ekranu Dziennika Księgowań. Nowy interfejs posiada następujące cechy: Zaawansowane...
zmiany w programie mksiegowa
Udostępniliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 26. Wersja posiada następujące, nowe funkcjonalności: Różnice kursowe w transferze płatniczym dla wypłat walutowych są wyliczane na podstawie kursów waluty z ostatnich wpłat Dodaliśmy do opisu punktów...
zamykanie dziennika w nowej wersji
W dniu 2 kwietnia 2021 przygotowaliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 25. Wersja posiada następujące zmiany: pełna wersja modułu modułu skanowania i rozpoznania faktur zakupu  (OCR); możliwość księgowania dokumentu PK w walucie w ramach przeksięgowania sald między...
przeksięgowanie vat w metodzie kasowej
W dniu 22 marca 2021 przygotowaliśmy nową wersję programu mKsiegowa.pl oznaczoną jako Build 24new. Wersja posiada następujące zmiany: możliwość włączenia modułu OCR w wersji beta; przygotowaliśmy opis modułu skanowania i rozpoznania faktur zakupu; istnieje możliwość zapisu pliku JPK_V7K i...