Aktualności

Nowa wersja dokumentacji programu
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada bardzo rozbudowaną dokumentację (kilkaset stron). Poszczególne strony dokumentacji są wykorzystywane w systemie pomocy kontekstowej w programie. W nowej wersji programu dokumentacja została zintegrowana ze stroną mKsiegowa.pl w ramach jednego...
podgląd plików jpk
  W nowej wersji programu mKsiegowa.pl nr 17 wersji 3.3 udostępniliśmy następujące zmiany: w wydruku rejestru VAT zrobiony został podział na sekcję WNT-zakup i WNT-sprzedaż oraz Import usług - zakup oraz Import usług - sprzedaż; podział jest związany z możliwością zapisu do rejestru VAT...
nowy interfejs dla faktur zakupu
  W nowym wydaniu programu mKsiegowa.pl nr 16 wersji 3.3 przygotowaliśmy istotne zmiany: znaczne ułatwienia przy księgowaniu faktur zakupu i sprzedaży metodą kasową automatyczne zapisy do rejestru VAT przy zapłacie faktur wprowadzonych z wykorzystaniem metody kasowej wyświetlanie zapis...
Różne daty VAT naliczonego i należnego
  Dla większości dokumentów, które są zapisywane do rejestru VAT zarówno po stronie VAT naliczonego, jak i należnego, zapis ten następuję z tą samą datą. Są jednak dokumenty (najczęściej import usług z krajów UE), gdzie zachodzi konieczność zapisu VAT należnego i...
metoda kasowa
  W nowej wersji programu dodaliśmy ułatwienia związane z zapisem faktur do rejestru VAT wg metody kasowej. Nowe funkcjonalności obejmują: zaznaczenie, że faktura zakupu lub sprzedaży jest wprowadzana wg metody kasowej automatyczny zapis odpowiedniej informacji do rejestru VAT (jak też p...
zmiany VAT - split payment
  Od 1 listopada 2019 weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności i innych zmian związanych z podatkiem VAT. Od tego dnia zapłata niektórych faktur musi odbywać się w mechanizmie podzielonej płatności (ang. Split Payment). Dotyczy to faktur powyżej 15 000 zł, w niekt...
deklaracja VAT 7 (20)
  Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzry deklaracji VAT 7 (20) i VAT 7k (14). Zmiana formularza deklaracji związana jest głownie z dodatkową informacją, którą należy wpisać, dotyczącą wystawiania faktur z podzieloną płatnością. Formularz posiada również kilka...
Nowa wersja programu mKsiegowa
W najnowszej aktualizacji programu mKsiegowa.pl nr 15 w wersji 3.3 skoncentrowaliśmy się nad następującymi usprawnieniami: rozszerzenie raportowania w ramach struktury JPK_FA (2) poprawiona funkcjonalność zmiany daty VAT w rejestrze VAT - zmiana daty nie powoduje "odpięcia"...
nowe możliwości w rejestrze VAT
Najnowsza aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 14 w wersji 3.3 udostępnia następujące funkcjonalności: pobieranie danych klientów z bazy CEiDG oraz GUS na podstawie numeru NIP import wyciągów bankowych jako plików w formacie MT940 Nest Bank dodaliśmy automatyczne międzyokresowe...
częściowe odliczenie VAT
Kolejna aktualizacja programu mKsiegowa.pl nr 13 w wersji 3.3 posiada następujące funkcjonalności: pozycje z częściowym odliczeniem VAT (np. paliwa) bezpośrednio na ekranie faktury zakupu poprawa klasyfikacji salda niezapłaconych faktur na ekranie przeglądu faktur sprzedaży...
zmiany w rejestrze VAT
Nowa wersja programu - aktualizacje 12 w wersji 3.3 - oprócz mechanizmu generowania sprawozdań XML, posiada następujące funkcjonalności: możliwość zmiany daty VAT dla faktur zakupu bezpośrednio w rejestrze VAT wydłużone pole adresu w Panelu poprawki w dokumentach księgowych...
sprawozdanie finansowe XML - podpisywanie dokumentów epuap
Program mKsiegowa.pl posiada możliwość zapisu sprawozdań finansowych w formacie XML. Aby ułatwić przygotowanie sprawozdań, w najnowszej wersji 3.3.12. zostały przygotowane wzrocowe sprawozdania dla jednostki Małej (wg Załącznika 5 do UoR) oraz Innej (wg Załącznika 1 do UoR). Instrukcja...