Citibank

  Wczytywanie wyciągów bankowych Citibank

W celu ułatwienia pracy w programie księgowym mKsiegowa.pl udostępniliśmy możliwość wczytywania wyciągów bankowych przygotowanych w systemie bankowości internetowej Citibank.

Program obsługuje format CSV plików transakcji, które można otrzymać z bankowości internetowej Citibank.

Format CSV pozwala na przenoszenie wyciągów bankowych do programów księgowych. Wyciągi mają postać plików tekstowych zawierających informacje o transakcjach zrealizowanych na rachunku bankowym w zadanym okresie.

Dokumentacja wczytywania wyciągów: Import Transakcji Bankowych Citibank

Import wyciągów bankowych posiada następujące ułatwienia:

  • możliwości wyświetlenia danych zawartych w pliku CSV przed zaksięgowaniem wyciągu,
  • kojarzenie operacji bankowej z dokumentami rozliczeniowymi przy wczytywaniu wyciągu,
  • kojarzenie kontrahentów wg numeru rachunku bankowego,
  • możliwość częściowego zaksięgowania wyciągu i pozostawienie niektórych pozycji do wyjaśnienia,
  • automatyczne kojarzenie rozliczanego dokumentu - program próbuje skojarzyć pozycję wyciągu z numerem faktury wpisanym w polu opisu transakcji,
  • automatyczne kojarzenie wpłat i wypłat z wcześniej zdefiniowanymi numerami kont księgowych