Nowa wersja 3.3.34

mksiegowa - zmiany w programie

W nowej wersji programu 3.3.34 zaimplementowaliśmy pełniejszą obsługę sprzedaży dla metody kasowej:

  • księgowanie VAT faktury sprzedaży następuje na konto rozliczeń międzyokresowych VAT
  • po skojarzeniu faktury z płatnością następuje wygenerowanie dokumentu PK z przeksięgowaniem VAT na odpowiednie konto
  • przy zmianach skojarzenia faktury z płatnościami następuje automatyczne skasowanie dokumentu przeksięgowania i wygenerowanie nowego dokumentu PK
  • w podglądzie księgowania faktury można sprawdzić jakie dokumenty przeksięgowania zostały wygenerowane

Lista rozwoju programu zawiera informację nad czym pracujemy w naszym zespole.

Zapraszamy do kontaktu lub do darmowej rejestracji, w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji programu mKsiegowa.