Księgowanie Płatności dla Dostawców

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl wspomaga księgowanie płatności dla dostawców. W niniejszym odcinku cyklu Podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców przedstawiamy nie tylko kwestię księgowania płatności, ale również szczegółowego rozliczenia faktur zakupu.

Zapłata za faktury

Pan Marek otrzymał rachunek za wykonaną usługę informatyczną i wprowadził ją do programu, o czym pisaliśmy w poprzednim odcinku.

W dniu dzisiejszym wykonał ze swojego systemu bankowości elektronicznej zapłatę za rachunek i chce zaksięgować wpłatę w programie mKsiegowa.pl.

Dostawca został już wcześniej wprowadzony, a rachunek bankowy skonfigurowany w programie.

Korzystając z funkcji Płatność dla Dostawców w module Księgowość p.Marek wybiera dostawcę z listy oraz swój rachunek bankowy. Na ekranie program pokazuje nie zapłacony rachunek i wprowadza płatność. Program jednocześnie generuje dokument typu Płatność dla Dostawcy w dzienniku księgowym.

Księgowanie zapłaty

Księgowanie wykonane przez program ma postać:

 
Numer konta Winien Ma
202 00014 100 zł  
130-1   100 zł

 

Dokument księgowy typu Płatność dla Dostawcy wyszukany w Dzienniku Księgowań ma postać:

księgowanie zapłaty za faktury

 

Oznaczenie brak w pozycji Numer Dziennika oznacza, że Księga Rachunkowa za ten miesiąc nie została jeszcze zamknięta i dokument może zostać zmieniony lub usunięty w razie pomyłki. Po zamknięciu dziennika program nada kolejne numery wszystkim dokumentom księgowym.

Bilans próbny

Po dokonaniu pierwszych płatności możemy obserwować zmiany w bilansie próbnym firmy: nie zapłacona faktura figuruje w zobowiązaniach (rozrachunki z dostawcami).

 
bilans próbny
 

Rozliczenie faktur zakupu

Po zaksięgowaniu płatności za fakturę (rachunek) zakupu, dokumenty te są ze sobą połączone.

Mamy natychmiastowy dostęp do informacji, które faktury nie zostały jeszcze zapłacone: