Podstawowe pojęcia księgowe

ebook abc rachunkowości

Znajomość podstaw księgowości przydatna jest każdemu właścicielowi, czy członkowi zarządu firmy. Nawet, jeżeli sam nie zdecydowałeś się prowadzić rachunkowość firmy, znając podstawy łatwiej jest rozmawiać z księgowymi. Wiemy to z własnego doświadczenia :).

Pragniemy uzbroić Ciebie w podstawową wiedzę księgową. W naszym cyklu objaśniamy takie pojęcia, jak koszty, przychody, aktywa, pasywa, rachunek wyników oraz bilans firmy. Dowiesz się w jaki sposób program mKsiegowa.pl księguje podstawowe zdarzenia gospodarcze takie, jak faktura, czy wypłata i wypłata z banku lub z kasy. Zapoznamy Cię z pojęciem konta księgowego, wyjaśnimy czym różni się konto bilansowe od konta wynikowego oraz co to jest zasada podwójnego księgowania. Łatwiej będzie Ci odczytywać bilans i rachunek wyników Twojej firmy.

W naszych odcinkach celowo pominęliśmy pewne szczegóły, aby jasno i w przystępny sposób przedstawić podstawowe kwestie z dziedziny rachunkowości. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach możesz potrzebować pomocy specjalisty, aby rozwikłać pojawiające się w firmie kwestie księgowe.

Jeszcze jedno: osoby, które zarejestrują się w mKsiegowa.pl otrzymają pełną wersję tekstu w postaci ebooka.

 

Przedstawiamy pana Marka Sowę

Bohaterem naszego cyklu artykułów jest pan Marek Sowa, który właśnie założył własną firmę i chce się dowiedzieć, co musi zrobić, aby spełnić wymagania prawne, również w obszarze rachunkowości. Pan Marek założył "startup" internetowy jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i wie już, że w zakresie księgowości obowiązuje go przede wszystkim Ustawa o Rachunkowości.

Pan Marek ukończył kiedyś kurs rachunkowości, ale chciałby odświeżyć sobie podstawowe pojęcia. Przyznaje na boku, że chociaż z niejednego pieca jadał chleb, to nie jest ekspertem w dziedzinie księgowości. Sądzi jednak, że „wszystko jest dla ludzi”. Chciałby samodzielnie, z pomocą swojej żony, rozliczać firmę przynajmniej do czasu, gdy będzie miał wystarczające przychody, aby przekazać księgowość do profesjonalnego biura rachunkowego lub zatrudnić księgową. A może w niedalekiej przyszłości zatrudni dyrektora finansowego?

Pan Marek jest zdecydowany, że chce dobrze rozumieć standardowe sprawozdania takie, jak rachunek wyników, czy bilans, co pozwoli mu w pełni kontrolować swój biznes. Przygotował wcześniej wspaniały biznes plan i jest przekonany, że firma będzie rozwijać się dynamicznie, dzięki świadczeniu innowacyjnych usług w internecie.

Znajomy poradził panu Markowi, że dopóki firma nie przekroczy określonej wartości sprzedaży (150 tys. zł w roku 2011) nie musi zgłaszać spółki jako płatnika podatku od towarów i usług VAT. Polecił mu jednak, aby na bieżąco się konsultował się z nim w tej sprawie. Pan Marek, w drugim odcinku, dzieli się swoimi przemyśleniami, czy warto skorzystać ze zwolnienia z VAT na początku działalności.

Pan Marek ma świadomość, że ze względu na ilość transakcji, jakie pojawią się w jego firmie, księgowość musi być rozliczana przy pomocy programu komputerowego. Ponadto, jako osoba zorientowana w najnowszych technologiach, chciałby mieć bezpośredni dostęp do swoich danych z laptopa lub tableta.

Oczekuje od programu, że będzie mógł na bieżąco podglądać wiarygodny wynik działalności firmy, będzie miał bezpośredni wgląd w rozrachunki oraz przepływy pieniężne. Również liczy na to, że jego program księgowy umożliwi mu szybkie wystawienie faktury sprzedaży oraz wysłanie jej emailem do klienta. Oczekuje również, że program przystosowany będzie do generowania abonenckich dokumentów sprzedażowych. Zatem pan Marek jest świadomy innowacji, które pojawiają się w zakresie programów do zarządzania przedsiębiorstwem.

Pan Marek znalazł w internecie program księgowy online mKsiegowa.pl i sądzi, że program ten dobrze spełni jego wymagania. Zobaczymy!

 

Rachunkowość

Na początek pan Marek przypomniał sobie, że całość zagadnień związanych z rozliczeniem firmy nazywamy rachunkowością.

Pan Marek zapoznał się z kursem dostępnym na portalu Narodowego Banku Polskiego i wie, że Rachunkowość w firmie polega na ewidencjonowaniu transakcji gospodarczych w sposób chronologiczny (następstwo zdarzeń w czasie) i systematyczny (uporządkowany), pozwalający ustalić okresowo wyniki gospodarcze firmy. Określa też stan zasobów materialnych (np. surowców do produkcji), oszczędności, należności (np. należności za wykonaną pracę, zużyty gaz) i zobowiązań (np. czy spłacane są raty kredytu bankowego). Rachunkowość jest więc ważnym źródłem informacji o funkcjonowaniu firmy. Umożliwia także bieżącą kontrolę działalności gospodarczej firmy.

 

Zdarzenia gospodarcze

Spróbujmy w takim razie wyjaśnić panu Markowi, że podstawowym pojęciem, z którym będzie spotykał się „na okrągło” jest zdarzenie gospodarcze.

W rachunkowości obowiązuje zasada, że każde zdarzenie wpływające na zmianę majątku firmy (np. zakup maszyn) i na źródła jej finansowania (np. zaciągnięty kredyt bankowy) musi być zarejestrowane.

Z własnego doświadczenia pan Marek potrafi spośród wielu procesów zachodzących w jego młodej firmie odróżnić te, które są zdarzeniami gospodarczymi w rozumieniu księgowym:

  • podpisanie umowy z klientem nie podlega rejestracji jako zdarzenie gospodarcze w tym rozumieniu, ale sprzedaż usługi wynikająca z tej umowy - już tak
  • zatrudnienie pracownika nie jest zdarzeniem gospodarczym, natomiast pierwsza wypłata wynagrodzenia podlega rejestracji księgowej

Należy zaznaczyć, że w obszarze związanym z powyższymi przykładami mogą być wyjątki, ale dla uproszczenia nie będziemy się nimi teraz zajmować.

Gdzie się więc rejestruje transakcje gospodarcze? W Księdze Rachunkowej. O tym już w następnym odcinku.

 
księgowość internetowa
W programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl rejestruje się wszystkie zdarzenia gospodarcze zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości. Program spełnia wymagania ustawy o rachunkowości dotyczące programu księgowego i umożliwia bieżącą kontrolę działalności gospodarczej firmy.