Księgowanie Płatności Klientów

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl wspomaga księgowanie płatności otrzymywanych od klientów. W kolejnym odcinku cyklu Podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców przedstawiamy księgowanie tych płatności oraz rozliczenia faktur sprzedaży.

Rejestracja Płatności

Firma pana Marka wykonała usługę dostępu do serwisu internetowego na rzecz swojego klienta. Pan Marek odnotował wpłatę za fakturę w systemie bankowości elektronicznej. Przyszedł czas na zaksięgowanie wpłaty w programie mKsiegowa.pl.

Faktura sprzedaży została wystawiona wcześniej i wysłana do klienta. Rachunek bankowy został uprzednio skonfigurowany w programie.

Korzystając z funkcji Płatności Klienta w module Sprzedaż pan Marek wybiera klienta oraz rachunek bankowy. Na ekranie program wyświetla nie zapłaconą fakturę. Program pozwala na wprowadzenie płatności oraz generuje dokument typu Płatność Klienta w dzienniku księgowań.

Sposób księgowania płatności

Księgowanie zapisane w dzienniku przez program ma postać:

 
Numer konta Winien Ma
130-1 100 zł  
201 00017   100 zł

 

Dokument księgowy typu Płatność Klienta wyszukany w Dzienniku Księgowań ma postać:

księgowanie zapłaty za faktury

 

Oznaczenie brak w pozycji Numer Dziennika oznacza, że Księga Rachunkowa za ten miesiąc nie została jeszcze zamknięta i dokument może zostać zmieniony lub usunięty w razie pomyłki. Po zamknięciu dziennika program nada kolejne numery wszystkim dokumentom księgowym.

 

Bilans próbny

Pan Marek obserwuje od razu zmiany w bilansie próbnym firmy, jakie nastąpiły w wyniku dwóch sprzedaży:

  • pierwsza faktura została zapłacona i jej wartość jest odzwierciedlona w aktywach na rachunku bankowym (środki pieniężne)
  • druga faktura nie została jeszcze zapłacona i jej wartość figuruje w należnościach (rozrachunki z odbiorcami)
 
księgowanie zapłaty za faktury
 

Rozliczenie faktur sprzedaży

Mamy już zaksięgowaną płatność, natomiast chcielibyśmy zobaczyć, które faktury nie są zapłacone przez klientów.

Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala nie tylko księgować płatności, ale także kojarzyć wpłatę z konkretną fakturą.

Dzięki temu mamy dostęp do informacji, które faktury nie zostały zapłacone. Służą do tego: