Banki i kasy

Moduł Banki i kasy systemu mKsiegowa.pl jest ściśle zintegrowany z głównym modułem finansowo - księgowym programu.

Banki i kasy - podstawowe cechy:

rozrachunki online

Rozliczenie dowolnej liczby rachunków bankowych

Program posiada pełną obsugę rachunków bankowych i kasy, w tym tworzenie dokumentów rozrachunkowych za faktury i korekty.

import wyciągów bankowych

Import wyciągów bankowych

W programie przygotowaliśmy import wyciągów dla podstawowych systemów bankowości elektronicznych. Program zapewnia szerokie możliwości kojarzenia płatności z fakturami. 

raport kasowy

Raporty kasowe

Na podstawie wprowadzonych dokumentów program przygotowuje raporty kasowe.

Księgowanie różnic kursowych

Księgowanie różnic kursowych

Jeżeli masz dostęp do transakcji walutowych, program zapewnia księgowanie różnic kursowych wynikających ze zmiennych kursów walut. Na dzień bilansowy można automatycznie wykonać księgowanie wartości konta walutowych.

Import kursów walut

Import kursów walut

Program każdej nocy importuje tablę kursów walut A Narodowego Banku Polskiego. 

podgląd rozrachunków online

Bieżący podgląd rozrachunków z kontrahentami

Mając dostęp do modułu Rozrachunków, masz bieżący podgląd stanu rozrachunków z klientami i dostawcami. Bieżący stan rozrachunków dostępny jest na dowolnych urządzeniach w sieci internetowej (dostęp wymaga autoryzacji).

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.

Zespół mKsiegowa.pl