FAQ E-faktura (sprzedaż)

E-faktura (sprzedaż)

W jaki sposób mogę zmienić numer rachunku bankowego drukowany na fakturze?

pokaż odpowiedź

Podczas wprowadzania faktur sprzedaży na liście pojawiają mi się pozycje kosztowe. Jak zrobić, żebym miał tutaj tylko pozycje przeznaczone do sprzedaży?

pokaż odpowiedź

Na fakturze sprzedaży wprowadzam sprzedaż energii elektrycznej. Chciałabym, żeby faktura została zapisana do rejestru VAT w następnym miesiącu, w którym nastąpi płatność za fakturę. Jak to zrobić?

pokaż odpowiedź

Jak mogę zmienić adres klienta w fakturze?

pokaż odpowiedź

Gdzie w programie mogę przypisać zapłatę do innej faktury niż początkowo została przypisana?

pokaż odpowiedź

Jak mogę wystawić fakturę z inną datą sprzedaży?

pokaż odpowiedź

Czy faktura może zostać zapisana w języku obcym?

pokaż odpowiedź

Chciałem właśnie wystawić fakturę korygującą i nie mogę, ponieważ próbuję wpisać kwotę ujemną i program na to nie pozwala.

pokaż odpowiedź

Jak wystawiać faktury zbiorcze?

pokaż odpowiedź

Jak wystawiać duplikat faktury?

pokaż odpowiedź

Wystawiłam fakturę sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego. Chiałabym zmienić kurs, po którym faktura jest zaksięgowana. Jak to zrobić?

pokaż odpowiedź

Chciałbym raportować sprzedaż według pracowników, którzy wykonują pracę rozliczoną fakturą. Czy stworzyć konto analityczne dla każdego pracownika?

pokaż odpowiedź

Wystawiłem fakturę zaliczkową dla klienta i nie potrafię znaleźć gdzie mogę teraz wystawić fakturę końcową?

pokaż odpowiedź

Czy w programie można księgować faktury sprzedaży tak jak zwykłe dokumenty PK?

pokaż odpowiedź

Czy jest możliwość rozliczania masowych płatności za faktury, za pomocą indywidualnych numerów rachunków bankowych?

pokaż odpowiedź