Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów

Jednostki gospodarcze zobowiązane do prowadzenia księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, przygotowują bilans roczny. Jednym z elementów bilansu jest wycena aktywów i pasywów.

Przeprowadzenie wyceny składników bilansu jest szczególnie istotne z punktu widzenia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w konsekwencji jej wyniku finansowego.

Przypominamy kilka podstawowych zasad, które powinny być ujęte w polityce rachunkowości. Można wprost przenieść zamieszczony tekst do polityki rachunkowości, zmieniając odpowiednie zapisy, w zależności od specyfiki działalności.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach, obserwuj nas na: program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

 
wycena aktywów i pasywów
Możesz otrzymać ebook na temat polityki rachunkowości, uzupełniony o wiele przykładów - wystarczy się zarejestrować w programie księgowym mKsiegowa.pl. Każda osoba, która się zarejestruje, ma dostęp do stale rosnącej biblioteki mKsięgowej.
 

Sposób wyceny aktywów i pasywów - ogólne zasady

Publikujemy wzór polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów. Rozdział dotyczący wyceny aktywów i pasywów w polityce rachunkowości zaczynamy zwykle od przedstawienia ogólnych zasad wyceny aktywów i pasywów.

Polityka rachunkowości - wycena aktywów i pasywów
 

Sposób ustalania wartości składników majątkowych

Artykuł zawiera zestawienie podstawowych zasad ustalania wartości składników majątkowych. Można go, po odpowiednich modyfikacjach, włączyć do polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości - Sposób ustalania wartości składników majątkowych
 

Wycena składników majątkowych wyrażonych w walutach obcych

Można skorzystać z dołączonego artykułu, aby określić w polityce rachunkowości w jaki sposób będą wyceniane składniki majątkowe wyrażone w walutach obcych (rachunki bankowe, należności, zobowiązania). Jeżeli przewidujemy współpracę z kontrahentami zagranicznymi, jest to jeden z koniecznych elementów polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości - Wycena składników wyrażonych w walutach obcych
 

Wycena środków trwałych

Środki trwałe są prawie zawsze istotnym składnikiem aktywów jednostki gospodarczej. Sposób ustalania i aktualizacji ich wartości na dzień bilansowy powinien być rónież ujęty w polityce rachunkowości. Można skorzystać z artykułu, po dokonaniu odpowiednich modyfikacji.

Polityka rachunkowości - Wycena środków trwałych
 

Aktywa finansowe

Kolejnym składnikiem majątku są aktywa finansowe. W polityce rachunkowości jednostki gospodarczej umieszczamy sposób ich wyceny. Kolejny "gotowiec" do polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości - Aktywa finansowe
 

Ustalenie wyniku finansowego

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, w polityce rachunkowości należy zawrzeć sposób ustalenia wyniku finansowego jednostki. Praktyczne rozwiązania mogą być bardzo różne. Przedstawiamy kilka z nich.

Polityka rachunkowości - Ustalenie wyniku finansowego