Podstawy nawigacji w programie

Podstawy nawigacji w programie

Program księgowo - magazynowy online mKsiegowa.pl obsługiwany jest za pomocą przeglądarki internetowej. Program może być używany na każdym z popularnych systemów operacyjnych, jak Windows, Mac, czy Linux.

 


1.  Wymagania dotyczące ekranu

Zespół mKsiegowa.pl zaleca korzystanie z programu na ekranie o szerokości co najmniej 1024.

Komfortową pracę zapewnia już ekran o rozdzielczości 1360 x 768. Program można również obsługiwać na wielu ekranach (wykorzystując kilka okien przeglądarki), co znakomicie przyspiesza wprowadzanie danych.

Możesz również dostosować program do posiadanego ekranu wybierając odpowiednią skórkę.

2.  Przeglądarki

Podstawowe przeglądarki wspierane przez program, to:

Program księgowy na google chromeProgram księgowy na mozilla firefoxProgram księgowy na internet explorer

Ponadto program wspiera niektóre przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

 • Safari na iPhone i iPad
 • Android Dolphin Browser
 • Android Boat Browser

Zachęcamy do wykorzystania podczas pracy pełnego ekranu na komputerach PC, co w większości przeglądarek uzyskuje się przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego F11.

Możesz również dostosować wielkość czcionki ekranu do swojego monitora. W przeglądarkach można dostosować wielkość czcionki za pomocą funkcji Zoom.

 

3.  Systemy operacyjne

Program można używać na podstawowych systemach operacyjnych, na których działają przeglądarki internetowe.

 
Program księgowy na Mac Program księgowy na Android Program księgowy na windows Program księgowy na linux
Mac(iOS) Android Windows Linux
 

4.  Pomoc

Na początku możesz włączyć system podpowiedzi kontekstowej. W każdej opcji programu masz zawsze dostęp do pomocy kontekstowej pod klawiszem Pomoc.

Położenie klawisza Pomoc w skórce clouds:
Program księgowy online
 
Położenie klawisza Pomoc w skórce boostrap:
Program księgowy online

Zawsze możesz "kliknąć w Tukana" w prawym górnym rogu ekranu, aby sprawdzić jak uzyskać pomoc w programie.


5.  Praca w wielu oknach

Dla wygody pracy w programie można otwierać równocześnie dowolną liczbę okienek przeglądarki. Program można otworzyć też w kilku zakładkach, jak na poniższym rysunku.

 
Program księgowy online

Podczas pracy w kilku oknach trzeba pamiętać o kilku zasadach:

 • nie można wprowadzać dokumentów tego samego typu (np. faktur sprzedaży) w kilku zakładkach/oknach równocześnie
 • jeżeli w jednym oknie dodasz lub zmienisz pozycję kartoteki, w innym oknie może być potrzebne odświeżenie danych, aby pojawiła się zmodyfikowana lub nowa pozycja
 

6.  Dynamiczne strony aplikacji

Interfejs użytkownika programu oparty jest na dynamicznym tworzeniu stron w przeglądarce internetowej.

Sposób działania dynamicznej obsługi ekranu prezentujemy w przykładzie opartym o wyszukiwaniu pozycji w kartotece towarowej.

Program również dostosowuje się do wielkości ekranu i przeglądarki. Przykład pokazuje automatyczną zmianę konfiguracji wprowadzania dokumentu księgowego przy zmianie wielkości ekranu.

 

7.  Praca na wolnych łączach

Podczas pracy z programem na wolnych łączach internetowych czas wyświetlenia okna może być trochę dłuższy.

Program posiada zabezpieczenie przerywające odświeżanie okna po 10 s.

W trakcie oczekiwania na odpowiedź serwera przeglądarka wyświetla u góry ekranu charakterystyczny znak, jak na poniższym rysunku:

 
Program księgowy online

Jeżeli czas odpowiedzi serwera przekroczy 10 sekund, wówczas w górnej części ekranu może pojawić się znak, jak na poniższym rysunku:

 
Program księgowy online

W takiej sytuacji należy odświeżyć stronę przeglądarki.

 

8.  Oczekiwanie na przygotowanie raportów

Większość raportów i wydruków dokumentów program zapisuje do pliku w formacie pdf. Przygotowanie raportu przebiega w dwóch krokach:

 • przygotowanie raportu lub dokumentu na serwerze
 • przesłanie pliku pdf do przeglądarki i otwarcie w nowym oknie

Podczas oczekiwania na przygotowanie pliku na serwerze program często wyświetla suwak postępu u góry ekranu, jak na rysunku:

 
Program księgowy online
 

9.  Wyświetlanie i drukowanie raportów i dokumentów

Dokumenty i raporty przygotowane na serwerze, są po przygotowaniu przesyłane do lokalnego komputera. Przeglądarki obsługują otwieranie plików w formacie pdf w zależności od wersji i ustawień.

Oto kilka podstawowych zasad:

 • jeżeli w Ustawieniach wyświetlania włączona jest opcja Wyświetlaj raporty w oddzielnym oknie, wówczas należy skonfigurować w przeglądarce "wyskakujące okienka"
 • niektóre przeglądarki wymagają zainstalowania dodatkowego modułu do wyświetlania plików w formacie pdf
 • pliki pdf mogą być również wyświetlane za pomocą programu Adobe Reader, który można ściągnąć nieodpłatnie ze strony Adobe Reader


10.  Szybkie wybieranie pozycji z listy

Program szeroko wykorzystuje listy (drop-down list) do wyboru klienta, dostawcy, czy pozycji kartoteki towarowej.

Dla ułatwienia wyszukiwania właściwej pozycji masz do dyspozycji kilka możliwości:

Wybór pozycji z listy

Proste wyszukiwanie wg pierwszych znaków nazwy - sposób ten działa w większości miejsc w programie, jeżeli nie włączony jest Wybór przez wyszukiwanie w Ustawieniach Ogólnych.

 
Program księgowy online - nawigacja
 
 • wpisanie szybko po sobie kilku pierwszych znaków nazwy spowoduje ustawienie kursora na pierwszej pozycji zaczynającej się od tych znaków
 • po wpisaniu pierwszego znaku program czeka ok. 0,5 s na wpisanie kolejnego; jeżeli nie zostanie wpisany w tym czasie, wówczas kolejny znak jest traktowany jako pierwszy znak ciągu i kursor ustawi się na pozycji rozpoczynającej się od tego znaku
 • w niektórych przeglądarkach (np. Firefox) można wyszukiwać wg fragmentu nazwy - wystarczy wprowadzając kilka znaków przytrzymać klawisz SHIFT
 • po wpisaniu znaków i wstępnym ustawieniu się kursora w pobliżu wyszukiwanej pozycji można dalej przesuwać się przy pomocy strzałek "góra" i "dół"
 • po znalezieniu szukanej pozycji należy nacisnąć klawisz Tab w celu zatwierdzenia wyboru

Wyszukiwanie wg fragmentu nazwy

Wyszukiwanie dostawców według fragmentu nazwy
Jeżeli w Ustawieniach Ogólnych włączony jest Wybór dostawców przez wyszukiwanie, wówczas wyszukiwanie odbywa się zawsze według fragmentu nazwy. Program wyszukuje dostawcę według fragmentu:
 • skróconej nazwy
 • pełnej nazwy
 • NIP
 
Program księgowy online - nawigacja

Wpisanie kilku znaków w polu wyszukiwania ograniczy listę dynamicznie do tych pozycji, które posiadają wpisane znaki w nazwie lub NIP.

Wyszukiwanie towarów według fragmentu nazwy

Jeżeli w Ustawieniach Ogólnych włączony jest Wybór towarów przez wyszukiwanie, wówczas wyszukiwanie odbywa się zawsze według fragmentu nazwy. Działanie dotyczy wszystkich dokumentów, w których wpisuje się pozycje towarowe. Poniższy przykładowy ekran dotyczy faktury zakupu:
 
Program księgowy online - nawigacja
 
 • lista w kolumnie Nazwa jest początkowo pusta
 • wpisanie znaku * w polu Kod powoduje wyświetlenie całej listy:
 
Program księgowy online - nawigacja
 
 • wpisanie kilku dowolnych znaków w polu Kod powoduje wyświetlenie tych pozycji listy, które posiadają w nazwie lub w kodzie te znaki:
 
Program księgowy online - nawigacja
 
pomoc w programie mKsiegowa.pl
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące nawigacji w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl, lub innych zagadnień związanych z programem - nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.