Program księgowy online

Podstawowym modułem systemu mKsiegowa.pl jest moduł finansowo - księgowy dla spółki prawa handlowego, stowarzyszenia lub fundacji.

Program księgowy online to:

dwustronne księgowanie dokumentów

Dwustronne księgowanie dokumentów

Jako program przeznaczony do pełnej księgowości, pozwala on na dwustronne księgowanie dokumentów w oparciu o plan kont.

Dzienniki księgowe

Dzienniki księgowe

Program księgowy online ułatwia zadanie osobom rozpoczynającym pracę z mKsiegowa.pl i posiada zdefiniowane dzienniki dla wszystkich podstawowych typów dokumentów. Ponadto każdy dziennik można rozbić na pod-rejestry z osobną numeracją dokumentów. 

Księgowanie do bufora

Księgowanie "do bufora"

Dokumenty wprowadzone do programu można wygodnie modyfikować do czasu zamknięcia dziennika w danym okresie. Z drugiej strony na podstawie dokumentów w buforze można wykonywać wszelkie niezbędne raporty takie, jak bilans próbny i rachunek wyników.

plan kont

Elastyczny plan kont

Na "dzień dobry" otrzymasz wzorcowy plan kont dostosowany do Twojej organizacji oraz przykładową politykę rachunkowości. Plan kont możesz dostosować do własnej działalności.

Wielowalutowy program księgowy

Wielowalutowość

Program pozwala na wprowadzanie dokumentów w dowolnej walucie. Program przelicza waluty według tabel kursów walut, które automatycznie pobiera z NBP. Może liczyć różnice kursowe, przeliczać salda kont rozrachunkowych oraz posiada wiele innych udogodnień przy pracy z dokumentami zagranicznymi.

Wzorce szybkiego księgowania

Wzorce szybkiego księgowania

Program posiada funkcjonalność przygotowania i korzystania z wcześniej zdefiniowanych wzorców księgowych. Wprowadzanie typowych księgowań można w ten sposób znacznie przyszpieszyć.

Księgowość stowarzyszenia

Księgowość stowarzyszenia

Program jest przygotowany tak, aby w łatwy sposób można było prowadzić księgowość stowarzyszenia i fundacji. Posiada wzorcowy plan kont dla stowarzyszenia lub fundacji. Nadaje się zarówno dla organizacji NGO prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej. Posiada odpowiednio skonfigurowane arkusze bilansu.

Dokumentacja programu Księgowość Online.

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.

Zespół mKsiegowa.pl