Księgowość

Księgowość

Księgowość

Na księgowość składa się cały zespół narzędzi pozwalających na prawidłowe odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych przedsiębiorstwa w księgach i raportach.

Księgowość to ta część rachunkowości, która zajmuje się rejestracją zdarzeń gospodarczych w ramach jednostki. Podlega pod ustawę o rachunkowości. Na podstawie zapisów w księgach każda jednostka zobowiązana jest do okresowego składania sprawozdań wymaganych prawem. Jednocześnie, świadomi przedsiębiorcy korzystają z danych zgromadzonych w księgach do podejmowania decyzji. Ta część rachunkowości związana jest z controllingiem finansowym.

Każda organizacja zobowiązana jest ustawowo do określenia sposobu prowadzenia księgowości. Dokument taki nazywamy polityką rachunkowości. Polityka zawiera:

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zapewnienie, aby księgowość organizacji była prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości.

W naszym poradniku publikujemy artykuły mające na celu pomoc przy księgowaniu podstawowych zdarzeń gospodarczych. Podajemy wiele przykładowych księgowań oraz opisujemy sposób przygotowania wzorców szybkiego księgowania.

 

Zamknięcie roku

Artykuły na temat zamknięcia roku poruszają tematy:

 
plan kont w programie mKsiegowa.pl
Program mKsiegowa.pl posiada mechanizmy wspomagające księgowanie zdarzeń gospodarczych. Za pomocą automatów księgowych można skonfigurować księgowanie podstawowych dokumentów zakupu, sprzedaży, rejestrów kasowych, wyciągów bankowych, gospodarki magazynowej oraz produkcji.
 
Program posiada też możliwość wykorzystania wzorców szybkiego księgowania, pozwalających na uproszczenie częstych i powtarzalnych księgowań zdarzeń gospodarczych.