FAQ Księga główna

Księga Główna

Czy istnieje coś takiego jak "bufor", czyli taka "przechowalnia" dla wystawionych dokumentów, w której można by je poprawiać (zmieniać zawartość), zanim ostatecznie "wrzuci się" dokumenty do Księgi Głównej?

pokaż odpowiedź


Czy istnieje w programie możliwość definicji kont, które dopiero z interpretacji danego przypadku zdarzenia księgowego będzie przypisane do bilansu po stronie aktywnej lub pasywnej (czyli to samo konto może być - w zależności od sytuacji - albo zapisem pasywnym, albo aktywnym)?

pokaż odpowiedź


W którym miejscu w systemie sygnalizujemy, jaki typ dokumentu (np. faktury) księgujemy. Czy jest dostępny dokument PK?

pokaż odpowiedź


Czy i gdzie w systemie jest miejsce na księgowanie kosztów niepodatkowych?

pokaż odpowiedź


W jaki sposób realizowany jest w programie podział na konta analityczne i syntetyczne?

pokaż odpowiedź


W jaki sposób dekretuje się faktury kosztowe?

pokaż odpowiedź


W jaki sposób można automatycznie księgować koszty rodzajowe na kontach zespołu 5?

pokaż odpowiedź


Czy księgowanie na kontach VAT powoduje zapis do rejestru VAT?

pokaż odpowiedź


Czy można przenumerować numery ewidencyjne dokumentów w dzienniku?

pokaż odpowiedź


Mam problem z dodaniem nowego konta w planie kont. Chciałem dodać konto 640-1-3 w grupie kont 640-1 i otrzymuję komunikat Numer konta ma niewłaściwy format dla wybranej grupy kont 640-1. Czy coś robię nie tak? Konto 220-3 dodałem bez najmniejszego problemu.

pokaż odpowiedź


Chciałabym przeksięgować fakturę na zobowiązania wobec pracowników, jednak tej operacji nie potrafię wykonać, gdyż korzystając z polecenia księgowania przywołuje mi się jedynie konto syntetyczne rozrachunków z dostawcami (202), a nie bezpośrednio kontrahent.

pokaż odpowiedź


Czy mogę zaimportować własny plan kont do programu?

pokaż odpowiedź


Jak zaksięgować raport dobowy z drukarki fiskalnej?

pokaż odpowiedź


Jak zaksięgować wpłaty z tytułu sprzedaży detalicznej?

pokaż odpowiedź


W jaki sposób mogę zapisać dokument w rejestrze VAT w innym miesiącu?

pokaż odpowiedź


Jak poprawnie księgować w systemie kompensatę pomiędzy fakturą zakupową i fakturą sprzedaży od tego samego kontahenta? Różnica ma zostać zapłacona.

pokaż odpowiedź


W jaki sposób mogę zamknąć rok podatkowy? Jakie czynności powinienem wykonać?

pokaż odpowiedź