Korekta VAT na złe długi

Ulga na złe długi

Faktury nie zapłacone w ciągu 90 dni

Stosownie z art. 89b ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym i usług, od 1 stycznia 2019 r., w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W przypadku częściowej zapłaty, korekcie podlegać będzie część nieuregulowana.

 

Korekta deklaracji VAT

Podatnik, który nie zapłacił za towar lub usługę i odliczył VAT z otrzymanej faktury ma obowiązek skorygować wartość odliczanego podatku VAT. Zbiorcza wysokość korekty podatku naliczonego zapisywana jest w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w polach P_46 i P_47.

 

Korekta w pliku JPK_V7

Plik JPK_V7 powinien posiadać rekordy dla każdej korekty typu:

  • K_46 - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
  • K_47 - Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy

Uregulowanie płatności

Po uregulowaniu należności podatnik ma prawo „odzyskać” podatek VAT poprzez zwiększenie kwoty podatku naliczonego, o kwotę uprzedniej korekty. Jeżeli zobowiązanie został uregulowane jedynie w części, podatek naliczony można zwiększyć jedynie proporcjonalnie do uregulowanej części – art. 89b ust 4 ustawy o VAT.

Prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w związku z uregulowaniem należności po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 89b ust 1 istnieje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik należność uregulował.

 

program księgowy mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada ułatwienia w księgowaniu korekty VAT na złe długi. Program wyszukuje nie zapłacone faktur i pozwala na utworzenie dokumentów korygujących VAT naliczony.