Deklaracja VAT 7

Nowa wersja deklaracji VAT7 (15)

Od kiedy obowiązuje nowa wersja deklaracji VAT7 i VAT7k?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług nowe wzory deklaracji VAT7 i VAT7k obowiązują od dnia 1 lipca 2015.

Oznacza to, że po raz pierwszy deklaracje VAT7 na nowych drukach trzeba złożyć do 25 sierpnia 2015.

W przypadku deklaracji VAT 7k, nowy wzór należy stosować począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

 

Czym różni się nowa wersja deklaracji od poprzedniej?

Nowy wzór formularza związany jest ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły od dnia 1 lipca 2015.

Nowy wzór posiada następujące zmiany:

 
 1. Rozbicie punktu 11 Import usług na dwa punkty 11 i 12:
   
  • Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
    
  • Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
   
 2. Rozbicie punktu 12 Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca na trzy punkty 13, 14 i 15:
   
  • Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
    
  • Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
    
  • Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodz art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
   
 3. W sekcji D3 dodano punkt: Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
 
deklaracja VAT7 w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada możliwość przygotowania deklaracji VAT7 oraz VAT7k zawsze w aktualnej wersji.