Przykłady księgowań

Księgowanie operacji gospodarczych

Prezentujemy cykl artykułów pokazujących typowe operacje księgowe w spółce lub organizacji NGO. Do każdego artykułu dołączamy opis w jaki sposób utworzyć wzorzec szybkiego księgowania w programie księgowym online mKsiegowa.pl.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach, obserwuj nas na: program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

 
Księgowanie operacji gospodarczych w programie mKsiegowa.pl
Program księgowy mKsiegowa.pl posiada mechanizmy wspomagające księgowanie zdarzeń gospodarczych. Za pomocą mechanizmu wzorców szybkiego księgowania można przygotować księgowanie powtarzalnych zdarzeń gospodarczych.
 

Zasady księgowania listy płac

Wynagrodzenie pracowników stanowią jeden z najbardziej typowych zdarzeń gospodarczych. Pierwszy artykuł z tej serii wyjaśnia zasady księgowania listy płac.

Zasady księgowania listy płac
 

Rachunek do umowy o dzieło (20%)

W ramach cyklu artykułów na temat wynagrodzeń omawiamy zasady księgowania rachunku do umowy o dzieło, w przypadku zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodu.

Rachunek do umowy o dzieło 20%
 

Rachunek do umowy o dzieło (50%)

Kolejny artykuł zawiera zasady księgowania rachunku do umowy o dzieło, w przypadku zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. W artykule omówione zostały podstawowe zasady związane z możliwością zastosowania współczynnika 50%.

Rachunek do umowy o dzieło 50%
 

Rachunek do umowy zlecenie

Artykuł zawiera zasady księgowania rachunku do umowy zlecenie. Omawiamy podstawowe cechy umowy zlecenie, kwestię ubezpieczenia wykonawcy, oraz sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Prezentujemy przykładowy sposób księgowania rachunku do umowy zlecenie.

Rachunek do umowy zlecenie
 

Amortyzacja środków trwałych

W artykule omówione zostały środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, oraz zasady księgowania amortyzacji. Omawiamy najczęściej spotykane metody amortyzacji z punktu widzenia rachunkowości oraz z punktu widzenia prawa podatkowego. Artykuł został też uzupełniony o przykładowy wzorzec szybkiego księgowania amortyzacji.

księgowanie amortyzacji
 

Założenie spółki z o.o.

Artykuł poświęciliśmy zagadnieniom związanym z założeniem spółki z o. o. na podstawie umowy notarialnej. Omiówione zostały zasady księgowania wkładów na pokrycie kapitału oraz opłat za rejestrację w KRS i ogłoszenie w MSiG.

księgowanie wkładów na kapitał spółki
 

Wniesienia wkładów na pokrycie udziałów w spółce

Kolejny artykuł dotyczy kwestii wniesienia wkładów na pokrycie udziałów w spółce z o. o. Omówione zostały udziały w kontekście kapitału zakładowego, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki (aportu) oraz zgłoszenie spółki do KRS. Artykuł został uzupełniony o przykładową dekretację.

księgowanie udziałów w spółce
 

Księgowanie wnoszenia aportów w księgach rachunkowych spółki

W następnym artykule omawiamy kwestię księgowania wnoszenia aportów w księgach rachunkowych spółki z o.o. Poruszone zostały zasady wyceny aportu, podatek dochodowy od aportu oraz podatek VAT. Jak zwykle, podajemy przykład księgowania.

księgowanie aportów w spółce z o.o.
 

Księgowanie aportów w spółce akcyjnej

Artykuł kolejny zawiera omówienie wybranych aspektów księgowania wnoszenia aportów w księgach rachunkowych spółki akcyjnej otrzymującej wkład. Regulacje dotyczące wnoszenia aportu w spółkach akcyjnych wymagają odrębnego potraktowania, niż w spółkach z o.o.

księgowanie aportów w spółce akcyjnej
 

Księgowanie dopłat udziałowców spółki z o.o.

Dopłaty udziałowców spółki z o.o. są jednym ze sposobów na dofinansowanie bieżącej działalności spółki lub zdobycie środków na inwestycje. Artykuł zawiera najważniejsze przepisy w tym zakresie oraz przykładowe dekretacje księgowe.

księgowanie dopłat spółce z o.o.
 

Księgowanie obrotu towarowego

Typowym przykładem działalności spółki jest działalność handlowa. Publikujemy artykuł na temat typowych schematów księgowania obrotu towarowego oraz gospodarki magazynowej.

księgowanie obrotu towarowego