Filmy instruktażowe

Zobacz najpierw film wprowadzający do programu księgowego online - :

Filmy instruktażowe z serii "Pierwsze kroki z mKsięgową":

sposób korzystania z dokumentacji programu księgowego Krotki film prezentujący sposób korzystania z obszernej dokumentacji programu księgowego mKsiegowa.pl. Pokazujemy jak wyszukiwać interesujące tematy.
Film instruktażowy na temat programu księgowego online Kilka słów o ogólnych zasadach pracy z programem księgowym online. Główne moduły programu księgowości internetowej. Integracja księgowości z kluczowymi procesami - fakturowanie, zakupy, magazyn.
Film instruktażowy na temat programu księgowego online Przygotowanie mKsięgowej do pracy. Sposób utworzenia indywidualnego konta w programie księgowym online. Korzystanie z dokumentacji programu.
Film instruktażowy na temat programu księgowego online Film prezentuje w jaki sposób wykonać główne ustawienia programu księgowego online - mKsiegowa.pl, przy rozpoczynaniu prowadzenia księgowości. Prezentowane jest ustawienie planu kont.
ustawienia programu księgowości internetowej - ciąg dalszy W tym filmie pokazujemy w jaki sposób należy przygotować program do księgowania online pod kątem konfiguracji firmy. Wyjaśnione są podstawowe ustawienia programu.
ustawienia programu księgowości internetowej - ciąg dalszy Kolejny film zawiera informację w jaki sposób skonfigurować należy program księgowy online do pracy. W szczególności zawarte są informacje na temat ustawienia poszczególnych modułów programu.
ustawienia programu księgowości internetowej - ciąg dalszy W odcinku prezentujemy sposób dodawania i edycji elementów kartoteki towarów i usług. Dodatkowo pokazane są mechanizmy automatycznego księgowania niektórych dokumentów księgowych.
ustawienia programu księgowości internetowej - ciąg dalszy Ustawienia kartoteki kontrahentów: dostawców i odbiorców. Film prezentuje w jaki sposób wprowadzać i edytować kartoteki, a także ustawiać schematy księgowań dokumentów rozrachunkowych.
automatyczne księgowanie dokumentów Odcinek podsumowuje w jaki sposób można w programie ustawić właściwe księgowania dokumentów. Księgowanie dokumentów następuje automatycznie według przygotowanych dekretów.
wprowadzanie dokumentów księgowych przez internet Kolejny film pokazuje w jaki sposób można wprowadzać podstawowe dokumenty księgowe. Na bazie przygotowanej wcześniej konfiguracji można wprowadzać różnego rodzaju dokumenty do księgi głównej.
bilans otwarcia w programie księgowym online Ostatni film z cyklu "Pierwsze kroki z mKsięgową" prezentuje sposób wprowadzania bilansu otwarcia do programu księgowości online. Po wprowadzeniu bilansu otwarcia program jest w pełni przygotowany do księgowania dokumentów.

 


Filmy instruktażowe z serii "Doskonalenie pracy w programie mKsięgowa"

temat graficzny w programie księgowym Pierwszy filmik z tej serii pokazuje jak dostosować "skórkę" programu do własnych upodobań. Wybór skórki ma również wpływ na efektywność pracy operatora programu.
faktura elektroniczna w programie księgowym online Filmik pokazuje jak wystawić fakturę elektroniczną sprzedaży w programie mKsiegowa.pl.
program księgowy Kolejny film koncentruje się na kwestii stosowania skrótów klawiszowych w celu szybkiego wprowadzania dokumentów księgowych.
program księgowy Film instruuje w jaki sposób wprowadzić fakturę zakupu w programie. W filmie pokazano wykorzystanie skrótów klawiszowych do szybkiego wprowadzenia dokumentu.
program księgowy - korekty faktur Film demonstruje sposób wprowadzenia korekty do wcześniej wprowadzonej faktury zakupu.
momentu powstawania obowiązku podatkowego Prezentacja dotyczy sposobu uwzględnienia momentu powstawania obowiązku podatkowego podczas wystawiania faktur sprzedaży oraz wprowadzania faktur zakupu.
zamknięcie roku podatkowego w mKsiegowa.pl Film instruuje w jaki sposób należy zamknąć rok podatkowy w programie księgowym mKsiegowa.pl.
otwarcie roku podatkowego w mKsiegowa.pl Film instruuje w jaki sposób można otworzyć kolejny rok podatkowy w programie księgowym mKsiegowa.pl.
efaktura - modyfikacja Prezentacja sposobu dokonywania zmian na fakturze sprzedaży w programie księgowym mKsiegowa.pl. Zmiana efaktury.
księgowanie wyciągów bankowych Prezentacja sposobu wprowadzania i księgowania wyciągów bankowych w programie księgowym mKsiegowa.pl.
księgowanie faktur zakupu z odwrotnym obciążeniem Sposób wprowadzania i księgowania faktur zakupu z odwrotnym obciążeniem w programie księgowym mKsiegowa.pl.
księgowanie faktur sprzedaży z odwrotnym obciążeniem Sposób wystawiania i księgowania faktur z odwrotnym obciążeniem w programie księgowym mKsiegowa.pl. Zapis faktur do rejestru VAT oraz przygotowanie deklaracji VAT7.
import i księgowanie wyciągów bankowych Import i księgowanie wyciągów bankowych w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl. Import dostępny jest obecnie dla bankowości elektronicznej: Alior, BPH, BZ WBK, Citibank, Deutsche Bank, mBank, PKO.
program magazynowy online Konfiguracja programu magazynowego. Ustawienia księgowania dokumentów magazynowych w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl.
zamknięcie roku podatkowego Zamknięcie roku księgowego (podatkowego) w programie księgowym online mKsiegowa.pl. Opis czynności związanych z zamknięciem roku.
Tworzenie plików jpk Jak utworzyć plik JPK w programie księgowym online mKsiegowa.pl. Film przedstawia szczegółową instrukcję tworzenia plików JPK_KR oraz JPK_VAT.
sprawozdania finansowe Przeglądanie i drukowanie sprawozdań finansowe w programie. Film przedstawia również szczegółową instrukcję jak modyfikować sprawozdania takie, jak bilans i rachunek zysków/strat.
edeklaracje vat Wysyłanie edeklaracji VAT7 i VAT7k na serwer Ministerstwa Finansów. Film pokazuje w jaki sposób skonfigurować wysyłanie edeklaracji VAT oraz w jaki sposób wysyłać edeklaracje.
polityka rachunkowości Podstawowe informacje na temat polityki rachunkowości oraz zakres wsparcia ze strony zespołu mKsiegowa.pl, jakie można otrzymać nieodpłatnie.

 

Jeżeli szukasz dalszych informacji, zapraszamy do przestudiowania dokumentacji programu.

Zapisz się na subskrypcję naszych filmów.