Plan kont

Plan Kont

Plan kont jest podstawowym elementem polityki rachunkowości w każdej jednostce gospodarczej.

Zakładowy plan kont jest dokumentem, który powinien zostać przygotowany na podstawie jednego z dostępnych powszechnie wzorcowych planów kont i dostosowywany do specyfiki działalności organizacji.

Plan kont, wraz z polityką rachunkowości przyjmuje kierownik jednostki (zarząd lub osoba upoważniona) pisemnie. Zmiany w planie kont (poza dodawaniem kont analitycznych) można dokonywać pisemnie, na przełomie roku obrotowego. Zmiany muszą być zatwierdzone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z zapisami umowy spółki lub statutu stowarzyszenia.

Plan kont to numeryczny wykaz kont księgowych, czyli zbiorów, w których rejestrowane są dane finansowe.

W naszym poradniku sukcesywnie objaśniamy znaczenie najważniejszych kont, publikując artykuły na temat:

Niektóre decyzje dotyczące konfiguracji programu mKsiegowa.pl, a w szczególności przypisania poszczególnych do funkcjonalności programu, wynikają z przyjętej polityki rachunkowości.

 

plan kont w programie mKsiegowa.pl
Program mKsiegowa.pl oferuje wzorcowy plan kont dla:
Wzorcowy plan kont można otrzymać po zarejestrowaniu się do serwisu.
Dokumentacja dotycząca obsługi planu kont w programie.