Nad czym pracujemy?

Nieustannie doskonalimy system księgowy mKsiegowa.pl, między innymi dzięki naszym klientom. Dodajemy nowe funkcjonalności i moduły. System rozrasta się i obejmuje coraz szersze obszary zarządzania firmą.

System posiada możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej, produkcji i wiele innych procesów.

Na stronie tej przedstawiamy zagadnienia nad którymi pracujemy i zamierzamy je włączyć do kolejnych wersji programu. Należy mieć na uwadze, że w wyniku rozmów z klientami nasze priorytety mogą się zmieniać, więc nie podajemy konkretnych dat udostępnienia nowych funkcjonalności.

 

Opis zmian Status prac Wersja
Moduł Środki Trwałe. Moduł posiada ewidencję środków trwałych, księgowanie amortyzacji, przygotowywanie i księgowanie dokumentów zakupu, likwidacji i sprzedaży środków trwałych. W tej wersji nie ma jeszcze możliwości aktualizacji wyceny środka trwałego. Wdrożone 2.11.4
Rozbudowane możliwości sterowania cennikami sprzedaży. Program umożliwia definiowanie narzutów na ceny zakupu dla poszczególnych kategorii towarowych. Narzut można obliczać różnymi metodami. Ponadto jest możliwość definiowania upustów dla grup klientów. Wdrożone 2.11.4
Wczytywanie wyciągów bankowych dla banku Millenium z pliku w formacie MT940 Wdrożone 2.11.4
Udoskonalony podgląd kartoteki klienta. Na jednej formatce dostępne są wszystkie podstawowe dane klienta. Wdrożone 2.11.4
Rozszerzone możliwości edycji faktury sprzedaży. Będzie można zmieniać cenę, wartość upustu, klienta oraz numer ewidencyjny faktury. Wdrożone 2.11.5
Nowa wersja deklaracji VAT7 i VAT7k wprowadzone 1 lipca 2015 Wdrożone 2.11.5
Rozszerzona obsługa faktur sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, dostosowana do przepisów, które weszły w życie 1 lipca 2015 Wdrożone 2.11.5
Możliwość automatycznego rozsyłania sprawozdań finansowych emailem Wdrożone 2.11.5
Uproszczenie sposobu edycji faktur zakupu Wdrożone 2.11.5
Możliwość definiowania własnych formatek faktur sprzedaży. Będzie można przygotować własną formatkę w programie za pomocą edytora Libre Office lub Microsoft Word. W pierwszej wersji będzie można przygotowywać tylko formatki faktur krajowych VAT. Wdrożone 2.11.6
Rozbudowa modułu CRM o możliwość dopisywania notatek oraz wystawiania faktur okresowych Wdrożone 2.11.6
Wielofunkcyjny ekran zawierający wszystkie stany magazynowe Wdrożone 2.11.6
Możliwość konfiguracji serwera SMTP poczty wychodzącej z programu Wdrożone 2.11.6
Możliwość konfiguracji menu programu Wdrożone 3.0.0
Import wyciągów bankowych z plików CSV dla Raiffeisen Wdrożone 3.0.0
Jednolity Plik Kontrolny - 1 lipca 2016r. wejdzie w życie obowiązek przekazywania urzędowi skarbowemu pliku danych generowanych z komputerowych programów księgowych w określonym formacie. Małe i średnie firmy będą stosować Jednolity Plik Kontrolny od stycznia 2017r. Wdrożone w zakresie ksiąg rachunkowych i VAT 3.0.0
Jednolity Plik Kontrolny - plik JPK_VAT Wdrożone 3.0.0
Kolejne usprawnienia modułu CRM o zapis historii dokumentów oraz dołączanie plików Wdrożone 3.0.0
Zapis deklaracji VAT7 i VAT7k do pliku XML tak, aby umożliwić wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów. Wdrożone 3.0.0
API do wczytywania faktur sprzedaży oraz faktur zakupu Wdrożone 3.0.7
Deklaracja VAT-UE Wdrożone 3.0.8
Import faktur sprzedaży Wdrożone 3.0.9
Uproszczone faktury kosztowe bez konieczności korzystania z kartoteki pozycji faktur Wdrożone 3.1
Deklaracja VAT27 Wdrożone 3.1
Rozbudowa modułu faktur masowych o możliwość wysyłania i rozliczania faktur pro-forma Wdrożone 3.1
Konfigurator programu przy rejestracji. Możliwość wyboru modułów. Wdrożone 3.1.2
Zaawansowane wyszukiwanie w kartotekach Wdrożone 3.1.2
Rozbudowa modułu produkcji o możliwość obsługi zamienników w listach materiałowych (wiele BOM do jednego produktu) Wdrożone 3.2
Automatyczne księgowanie produkcji przez konto "Produkcja w toku" Wdrożone 3.2
Weryfikacja numeru VAT kontrahenta w bazie VIES Wdrożone 3.2
Możliwość wyboru numer rachunku bankowego na fakturze Wdrożone 3.2
Angielskie nazwy produktów i usług na dokumentach sprzedaży Wdrożone 3.2
Alternatywne jednostki miary dla towarów; przeliczenia jednostek miary Wdrożone 3.2
Księgowaniu korekt VAT wynikających z niezapłaconych faktur powyżej 150 dni Wdrożone 3.2
Dokument sprzedaży z wielu magazynów Wdrożone 3.2.1
Faktura sprzedaży z wieloma terminami płatności Wdrożone 3.2.2
Import faktur sprzedaży z pliku JPK_VAT Wdrożone 3.2.2
Nowy selektor pozycji kartoteki dla skórki clouds Wdrożone 3.2.3
Sprawozdania finansowe XML Wdrożone 3.3
Ułatwienia przy wprowadzaniu faktur zakupu i sprzedaży metodą kasową Wdrożone 3.3
Raporty biznesowe Wdrożone 3.3
Nowe struktury plików JPK_V7 wraz z możliwością wprowadzania dodatkowych informacji w fakturach - obowiązkowe od 1 października 2020 Wdrożone 3.3
Zaawansowane wyszukiwanie dokumentów w oparciu o jednolity interfejs, z możliwością filtrowania wg różnych parametrów. Sortowanie po kolumnach. Wdrożone 3.3.27
Wprowadzanie faktur zakupu na podstawie skanu (OCR). Wdrożone 3.3.25
Nowy interfejs użytkownika do wprowadzania dokumentów. Wdrożone 3.3
Centrum informowania o nowej funkcjonalności programu na ekranie logowania. Wdrożone 3.3.25
Własne formatki faktury sprzedaży. Wdrożone 3.3.26
Zapis faktur sprzedaży w formacie XML jako faktura ustrukturyzowana KSeF. dostępne 3.3.37

Jak rozpocząć współpracę? Zapraszamy do rejestracji w ramach okresu promocyjnego. To nic nie kosztuje i nie rodzi żadnych zobowiązań.