Sprzedaż internetowa

VAT od sprzedaży internetowej

Sprzedaż internetowa oraz wysyłkowa nie podlega już specjalnym regulacjom w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, jak to miało miejsce przed rokiem 2013. Wynika to z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2013 poz. 35), która weszła w życie, w tym zakresie, od 1 stycznia 2014 roku.

 

Stan przed rokiem 2014

Przed rokiem 2014 obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym powstawał z chwilą otrzymania zapłaty.

 

Sytuacja prawna od stycznia 2014

W wyżej wymienionej ustawie nowelizującej, w roku 2014, znika przepis regulujący sprzedaż z zapłatą za zaliczeniem pocztowym. Terminem powstania obowiązku podatkowego będzie data dokonania dostawy lub wykonania usługi.

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma całość lub część należności jeszcze przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data otrzymania zapłaty.

W roku 2014 szczególnie ważne będzie w sprzedaży internetowej, aby dostawa towarów była dokładnie udokumentowana przez firmę kurierską lub pocztę. Niezbędny jest również ścisły związek między dostawą i fakturą.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy VAT faktura powinna posiadać datę sprzedaży, jednak pod warunkiem, że taka data została określona i różni się od daty wystawienia faktury. Występuje brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o VAT, a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w której za datę księgowania przychodu uznaje się datę sprzedaży lub otrzymania zapłaty, nie później jednak, niż datę wystawienia faktury. Zatem, w przypadku sprzedaży wysyłkowej wystąpi konieczność zaksięgowania przychodu zgodnie z datą wystawienia faktury, natomiast w rejestrze sprzedaży VAT kwotę podatku będzie trzeba uwzględnić dopiero w momencie dostawy, określonym na podstawie potwierdzenia otrzymanego od firmy kurierskiej.

 

Wnioski dla firm

W związku z powyższym, do prawidłowego prowadzenia księgowości firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową powinna wykorzystywać system fakturujący, który oferuje możliwość właściwego wystawiania faktur. Niezbędne jest skorzystanie z odpowiedniego programu księgowego, który nie tylko poprawnie zaksięguje faktury i przygotuje rejestr VAT, jak również pozwoli na sprawne dokumentowanie sprzedaży w formie dokumentacji elektronicznej.

 
efaktura w programie mKsiegowa.pl
Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl posiada moduł wystawiania faktur elektronicznych odpowiednio przystosowany do sprzedaży internetowej.