Gwarancja Jakości

Gwarancja Jakości

Operator programu księgowego mKsiegowa.pl, firma EUROsaas, ma świadomość zobowiązań wobec użytkowników programu. Bardzo poważnie traktujemy zobowiązania utrzymania i systematycznego poprawiania poziomu jakości usług poprzez stały cykl obejmujący:

 • przygotowanie wysokiej jakości oprogramowania,
 • monitorowanie świadczenia usługi,
 • raportowanie,
 • przeglądanie osiąganych wyników.

Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować ewentualne problemy mogące pojawiać się w związku z korzystaniem z oprogramowania.

Spis treści

1.  Utrzymanie jakości

2.  Zgłoszenie Problemu

3.  Czas reakcji

4.  Przerwy techniczne

5.  Gwarancja dostępności oprogramowania

 


1.  Utrzymanie jakości

Podejmujemy szereg wysiłków mających zapewnić wysoką jakość usługi:

 • korzystamy z najlepszych hostingów w doskonale wyposażonych serwerowniach i zdublowanym dostępem serwerów do internetu; zarządzanie hostingiem objęte jest Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001-2008,
 • utrzymujemy bardzo ostry reżim testowania każdej nowej wersji, który składa się z następujących elementów:
  • rozdzielenie programowania od testowania (zasada maker/checker),
  • utrzymywania oddzielnych platform rozwoju oprogramowania, testowania oraz produkcyjnych,
  • zarządzanie zmianą wspomagane specjalistycznym systemem rejestrującym wszystkie zauważone niedoskonałości i poprawki,
  • automatyzacja niektórych prac testowych,
  • zarządzanie kodem źródłowym,
  • planowanie testów modułowych, integracyjnych i akceptacyjnych przed każdym wydaniem nowej wersji,
 • dostępność serwisu jest monitorowana przez 24h na dobę; monitorowanie działania oprogramowania ma na celu zapewnienie natychmiastowej reakcji administratora na niepożądane zmiany oraz usunięcie Awarii zanim zostanie ona zgłoszona przez Klienta.
 

2.  Zgłoszenie Problemu

Mamy świadomość, że w przypadku pojawienia się problemu szybkie jego usunięcie zależy od właściwie ustawionego procesu. Zgłoszenie każdego problemu powinno zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • czas powzięcia wiadomości o problemie,
 • nazwę instancji programu której dotyczy zgłoszenie,
 • nazwę funkcji menu, w której został zauważony problem,
 • opis problemu zawierający możliwie dużo szczegółów (np. numer dokumentu, numer konta, itp.).

W przypadku, gdy zgłoszenie problemu będzie niewystarczające, przedstawiciel Operatora zgłosi się w celu zebrania wszystkich niezbędnych informacji. Może to jednak wydłużyć czas rozwiązania problemu.

 

3.  Czas reakcji

EUROsaas zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonego przez użytkownika problemu, niezależnie od tego z jakiego powodu powstanie. Czas reakcji na zgłoszenie, określony w regulaminie, oznacza maksymalny okres czasu, który może upłynąć od momentu zauważenia przez administratora Operatora lub otrzymania zgłoszenia problemu od użytkownika do przedstawienia rozwiązania.

W większości przypadków rzeczywisty czas reakcji nie powinien przekraczać 60 minut w godzinach 9.00 - 16.00.

 

4.  Przerwy techniczne

Pracownicy Operatora informują użytkowników o terminach planowanych przerw technicznych w działaniu oprogramowania, z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Operator dołoży wszelkich starań aby wszystkie przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych: pomiędzy godziną 23 a godziną 6 rano i nie były jednorazowo dłuższe niż 6 godzin.

 

5.  Gwarancja dostępności oprogramowania

Gwarantowany czas dostępności oprogramowania to 99,7 % czasu w roku kalendarzowym. Dopuszczalny czas niedostępności to 24 godziny w roku kalendarzowym.

W przypadku niedotrzymania przez Operatora dostępności oprogramowania Klientowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu abonamentowego usługi o czas przerwy. Udzielenie rekompensaty, o której mowa powyżej, nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego wnoszenia opłat abonamentowych.

 
pomoc w programie mKsiegowa.pl
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące gwarancji jakości w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl, lub innych zagadnień związanych z programem - nasz zespół specjalistów jest do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt.