Polityka rachunkowości

Polityka Rachunkowości

polityka rachunkowości

Jednym z istotnych wyzwań, jakie stają przed przedsiębiorcami zakładającymi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jest stworzenie polityki rachunkowości dla spółki. Podobne zadanie stoi przed osobami zakładającymi stowarzyszenie lub fundację.

Postanowiliśmy przygotować cykl artykułów, które pomogą stworzyć ten ważny dokument. Sam dokument nie jest problemem, bo wzory takich dokumentów można znaleźć w sieci. Kluczowa jest kwestia dostosowania tego dokumentu do faktycznej działalności jaką planujemy. Trzeba podkreślić, że zgodnie z ustawą o rachunkowości, zarząd (nie główna księgowa) odpowiada za poprawność prowadzenia rachunkowości.

Przygotowane artykuły poruszają poszczególne kwestie rachunkowości firmy, z powołaniem na odpowiednie przepisy, oraz wyjaśniają kluczowe pojęcia.

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych artykułach, obserwuj nas na: program księgowy na g+ program księgowy na facebook program księgowy na Twitter program księgowy na YouTube

 
polityka rachunkowości
Możesz otrzymać cały cykl artykułów, uzupełniony o wiele przykładów, w formie ebooka - wystarczy się zarejestrować w programie księgowym mKsiegowa.pl. Każda osoba, która się zarejestruje, ma dostęp do stale rosnącej biblioteki mKsięgowej. Naszym klientom oferujemy również przykładowy dokument polityki rachunkowości, który można łatwo dostosować do specyfiki działalności.
 

Polityka rachunkowości - podstawowe pojęcia

Pierwszy artykuł zawiera podstawowe informacje na temat polityki rachunkowości. Wprowadzamy kluczowe pojęcia, wyjaśniamy co to jest polityka rachunkowości, kogo obowiązuje i kto jest za nią odpowiedzialny.

Polityka rachunkowości - podstawowe pojęcia
 

Określenie roku obrotowego

Określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych jest jedną z pierwszych decyzji, którą trzeba podjąć i udokumentować w polityce rachunkowości. Zapraszamy.

Polityka rachunkowości - rok obrotowy
 

Wycena aktywów i pasywów

W tworzonej na potrzeby konkretnej firmy polityce rachunkowości należy opisać metody wyceny aktywów i pasywów, które będą stosowane w przyszłości. Scharakteryzujmy zatem pokrótce, czym są aktywa i pasywa.

Polityka rachunkowości - wycena aktywów i pasywów
 

Zakładowy plan kont

Jednym z obowiązkowych elementów polityki rachunkowości jest plan kont. Omawiamy co to jeset zakładowy plan kont i czym się różni od wzorcowego planu kont. Zapraszamy

Polityka rachunkowości - plan kont
 

Księgi i Dziennik

Pojęcie ksiąg rachunkowych jest zdefiniowane przez Ustawodawcę w ustępie 1 artykułu 13 ustawy o rachunkowości. Powinny na nie składać się zbiór dokumentów. Zagadnienia te omawiamy w kolejnym odcinku.

Polityka rachunkowości - dziennik księgowy
 

Zasady ewidencji na kontach

W tym odcinku omawiamy zasady ewidencji na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Przedstawiamy klasyfikację zdarzeń gospodarczych oraz podstawowe metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.

Polityka rachunkowości - księga główna i księgi pomocnicze
 

Metoda ustalania wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy jest jednym z podstawowych obowiązków w rachunkowości. Polityka rachunkowości powinna zawierać metodę ustalania wyniku finansowego w firmie. Piszemy o tym w kolejnym odcinku.

Polityka rachunkowości - Metoda ustalania wyniku finansowego
 

Wykaz ksiąg rachunkowych oraz zbiorów danych

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych na nośnikach informatycznych. Ustawa o Rachunkowości reguluje najważniejsze kwestie w tym zakresie, a polityka rachunkowości powinna te zagadnienia doprecyzować.

Polityka rachunkowości - Prowadzenie księgowości za pomocą komputera
 

Wymagania dotyczące systemów informatycznych w rachunkowości

Prowadzenie rachunkowości jednostki organizacyjnej z wykorzystaniem programów księgowych jest powszechne. Ustawa o Rachunkowości przewiduje taką możliwość. Artykuł zawiera najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości z wykorzystaniem systemów IT.

Polityka rachunkowości - Wymagania dotyczące programów księgowych
 

System ochrony danych rachunkowości

W przypadku prowadzenia księgowości za pomocą systemów informatycznych, ochrona danych została uregulowana w ustawie o rachunkowości. Szczegółowe zapisy powinny znaleźć się w polityce rachunkowości.

Polityka rachunkowości - System ochrony danych rachunkowości