Konto 223

Księgowanie VAT naliczonego

Przeznaczenie konta 223 - podatek naliczony

W standardowym planie kont używanym w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl, konto VATu naliczonego posiada oznaczenie 223.

Konto 223 przeznaczone jest do rozliczania podatku od towarów i usług z zarejestrowanych faktur zakupu, korekt zakupu oraz dokumentów dotyczących zakupów z importu. Na koncie 223 powinno ujmować się tylko podatek naliczony, który powstaje w bieżącym okresie sprawozdawczym (miesiąc lub kwartał).

W planie kont programu mKsiegowa.pl konto 223 posiada subkonta analityczne dla:

  • stawki podstawowej
  • stawek obniżonych

Konto 223 wykazuje saldo Wn, które oznacza równowartość zaksięgowanego w bieżącym okresie sprawozdawczym podatku naliczonego, podlegającego:

  • odliczeniu od podatku należnego,
  • zwrotowi przez urząd skarbowy na konto podatnika,
  • zaliczeniu w ciężar kosztów.

Obowiązuje przy tym podział podatku naliczonego według zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną, przy wykorzystaniu (w uproszczeniu) struktury sprzedaży.

Saldo konta 223 przeksięgowujemy na konto 221 w miesiącu, w którym następuje rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym.

 

Księgowanie VAT naliczonego na koncie 223

Na koncie 223 księgujemy przede wszystkim podatek naliczony:

  • od faktur zakupu,
  • związany z zakupem typu WNT lub importem usług,
 

Przykłady księgowań podatku naliczonego

W programie mKsiegowa.pl podatek naliczony zostaje zaksięgowany w następujących sytuacjach:

 

Opracowano na podstawie: Tadeusz Naumiuk „Wzorcowy plan kont 2012 z komentarzem”