Centrum Przetwarzania danych

Profesjonalne centra przetwarzania danych (Data Center) podlegają m.in. standaryzacji ze względu na bezpieczeństwo. Aby ułatwić orientowanie się w poziomie zabezpieczeń Data Center wprowadzono określenia Tier 1, Tier 2, Tier 3 i Tier 4, które oznaczają odpowiednio:

  • Tier 1 - brak podwójnej infrastruktury (pojedyncze połączenia do sieci oraz pojedyncze serwery).
  • Tier 2 - zdublowane serwery i macierze dyskowe
  • Tier 3 - jak Tier 2 i dodatkowo zdublowane zasilanie oraz połączenia do sieci internetowej
  • Tier 4 - wszystkie komponenty Data Center są zdublowane włączając również klimatyzację oraz jej zasilanie

Przyjmuje się następujący poziom dostępności usługi dla poszczególnych poziomów zabezpieczeń:

  • Tier 1: 99.671%
  • Tier 2: 99.741%
  • Tier 3: 99.982%
  • Tier 4: 99.995%

Zespół mKsiegowa.pl