Czy JPK jest stosowany tylko w Polsce?

Standard Audit File for Tax

Skąd pochodzi koncepcja przesyłania danych finansowych w wersji elektronicznej?

Koncepcja i format Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały opracowane na podstawie zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD).

OECD obejmuje około 100 krajów, a celem organizacji jest uzgadnianie zasad w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. OECD opracowuje i wprowadza w życie wspólne wytyczne i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

Jednym ze standardów opracowanych przez OECD jest standard SAF-T (Standard Audit File for Tax). Jest to międzynarodowy sposób elektronicznej wymiany danych księgowych do celów kontrolnych. Standard dotyczy przesyłania danych, do których zobowiązane są przedsiębiorstwa i inne organizacje w danym kraju. Odbiorcą danych są instytucje kontrolne i audytowe. Format danych bazuje na standardzie XML.

 

Standard Audit File for Tax w krajach europejskich

Standard Audit File for Tax upowszechnia się obecnie w krajach europejskich do celów uproszczenia kontroli skarbowych:

 
Kraj Nazwa standardu w danym kraju Data wprowadzenia Organizcja nadzorująca
Austria SAF-T AT 31 stycznia 2009 Bundesministerium für Finanzen
Luxembourg FAIA 13 marca 2013 Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED)
Portugal SAF-T (PT) 1 października 2013 Autoridade Tributária e Aduaneira
France FEC 1 stycznia 2014 French Ministry of Finance
Litwa SAF-T 1 lipca 2015  
Polska JPK 1 lipca 2016 Ministerstwo Finansów
 

Wskazówki OECD przy implementacji SAF-T

Jednostka OECD regulująca kwestie fiskalne Committee on Fiscal Affairs (CFA) opublikowała wskazówki dla krajów wdrażających takie rozwiązania.

Celem publikacji jest uproszczenie procedur audytowych, jak również zapewnienie wsparcia dla instytucji wdrażających takie rozwiązania.

Dokument obejmuje również szereg zaleceń dla oprogramowania księgowego pozwalających osiągnąć odpowiedni poziom niezawodności raportowania do celów audytowych.

Zalecenia obejmują zagadnienia związane z:

  • wdrożeniem efektywnych metod przekazywania danych podatkowych,
  • zachowaniem jednoznacznych procedur audytowych,
  • automatyzacją audytu przedsiębiorstw,
  • generowaniem plików w odpowiednim formacie SAF-T,
  • procedurami archiwizacji danych, która zapewni ich właściwą dostępność w okresie przechowywania,
  • właściwą dokumentacją danych.
 
Jednolity Plik Kontrolny
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada funkcjonalność tworzenia plików JPK.
W programie można tworzyć i zapisywać pliki JPK za dany okres oraz je modyfikować.
Zapraszamy do rejestracji aby nieodpłatnie przetestować program.