Raporty Sprzedaży - Wydruk według Sprzedawców

Wydruk Wydruk Sprzedawcy dostępny jest w menu Raporty -> Klasa Wydruku Klient.


Przeznaczenie

Zestawienie zawiera podsumowanie sprzedaży według sprzedawców wraz z wyliczeniem prowizji ze sprzedaży dla poszczególnych sprzedawców w programie mKsiegowa.pl.

Sprawozdawczość online

Parametry wydruku

Przed wydrukiem możemy ustawić:

 • datę początkową;
 • datę końcową;
 • Sprzedawca - wybierz sprzedawcę z listy, dla którego ma zostać przygotowany raport lub pozostaw wybór Bez filtrowania sprzedawcy
 • Tylko wynik:
  • Nie - program ujmuje w zestawieniu wszystkie faktury
  • Tak - tylko podsumowanie sprzedaży w zadanym okresie czasu dla każdego sprzedawcy
 • Komentarz - tekst, który zostanie umieszczony na wydruku;
 • Format - pdf lub Excel.

Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij klawisz faktura pro-forma u góry ekranu.


Zawartość wydruku

Wydruk zawiera listę pozycji kartoteki dla każdej wybranej kategorii:

 • imię i nazwisko sprzedawcy,
 • współczynniki prowizji ustawione w parametrach Sprzedawcy
 • wykaz faktur sprzedaży w zadanym okresie czasu (dla parametru Tylko Wynik = Nie)
 • podsumowanie każdej faktury
 • wyliczoną prowizję ze sprzedaży za dany okres czasu

Sposób działania

Sposób obliczenia prowizji w zadanym okresie czasu jest opisany tutaj.

Program nie uwzględnia przychodów z tytułu transportu.

Wszystkie ceny są przeliczane na wartości netto.


Przykładowa postać wydruku

Przykładowa postać ze wszystkimi dokumentami (Tylko wynik = Nie):

Sprawozdawczość online

Postać podsumowania (Tylko wynik = Tak):

Sprawozdawczość online