Import wyciągów MT940 Deutsche Bank

Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej Deutsche Bank, dla konta db powerNET.


Zapis pliku w bankowości internetowej

Program obsługuje import pliku MT940, który można otrzymać w systemie bankowości elektronicznej Deutsche Bank.

Plik MT940 wyciągu bankowego generuje się w następujący sposób:

  • przejdź do Konfiguracja -> Parametry aplikacji
  • Format zestawień operacji ustaw na MT940 i kliknij Zapisz parametry
  • przejdź do Rachunki
  • dla wybranego rachunku kliknij link w kolumnie Dzienne zestawienie operacji
  • w nowym oknie ustaw zakres dat i kliknij Pokaż
  • możesz pobierać pliki wyciąg z poszczególnych dni lub kliknąć Pobierz plik z zestawieniami operacji zawierający wszystkie operacje na rachunku bankowym w zadanym okresie w jednym pliku MT940

Wczytanie wyciągu do mKsiegowa.pl

Otrzymany pliki ma postać pliku tekstowego, najczęściej z rozszerzeniem STA (chociaż program mKsiegowa.pl tego nie wymaga).

Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.

W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (DB PowerNet).


Format pliku

Plik posiada polskie znaki zakodowane w ISO 8859-2

Na początku pliku jest znak SOH, a na końcu znaki ETX,SOH.

 import pliku MT940 DB PowerNET