Import wyciągów MT940 ING Bank Śląski

import wyciągu bankowego ING Bank Śląski

Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej ING Bank Śląski, dla konta ING BankOnLine.


Zapis pliku w bankowości internetowej

Program obsługuje import pliku MT940, który można otrzymać w systemie bankowości elektronicznej ING Bank Śląski.

Funkcja Eksport wyciągów bankowości elektronicznej umożliwia pobranie z systemu ING BankOnLine i zapisanie wyciągów bankowych w standardzie MT940. Funkcja ta dostępna jest w detalach poszczególnych wyciągów.


Wczytanie wyciągu do mKsiegowa.pl

Otrzymany pliki ma postać pliku tekstowego, najczęściej z rozszerzeniem STA (chociaż program mKsiegowa.pl tego nie wymaga).

Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.

W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (ING Bank Śląski).


Przykład pliku

Przykład sekcji pliku MT940, która reprezentuje pojedynczą transakcję:

 :86:076/OCMT/USD10001234567,89 :86:076~00COCGPRZELEW ~20 FAKTURA 1/F/03 ~21 FAKTURA 2/F/03 ~23~24 ~25 ~2919114020040000350230599137~3011402004 ~310000350230599137~32 KONTRAHENT SP. Z O.O. ~33 ~34076 ~38 PL19114020040000350230599137 ~60OPŁATA ZA PRZELEW 5,00~61KURS 4,0567 ~62 Ul. GRZYBOWSKA 12 ~6300-950 WARSZAWA