Import plików MT940 iPKO Biznes

Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej PKO BP, dla konta iPKO Biznes.


Zapis pliku w bankowości internetowej

Program obsługuje import pliku MT940, który można otrzymać z systemu bankowości elektronicznej PKO BP.

Plik MT940 wyciągu bankowego generuje się w następujący sposób:

 • przejdź do Historia rachunku -> Raporty plikowe
 • wybierz rachunek oraz datę wyciągu
 • ustaw Format pliku = MT940
 • kliknij Wyszukaj
 • w dolnej części ekranu znajdź plik i kliknij Pobierz; plik zapisz na dysku lokalnym
wyciąg bankowy ipko biznes

Uwagi

 • Maksymalny okres, za jaki są dostępne raporty plikowe to 90 dni, liczone od daty bieżącej. W celu zamówienia raportu plikowego wymagane jest określenie: rachunku, daty - dzień, za jaki ma być wygenerowany raport oraz formatu pliku.
 • Istnieje możliwość grupowego pobierania raportów. W tym celu trzeba zaznaczyć raporty i skorzystać z opcji „Pobierz wybrane”. Pliki zostaną zapisane w paczce (format ZIP).
 • Otrzymany pliki ma postać pliku tekstowego, najczęściej z rozszerzeniem STA (chociaż program mKsiegowa.pl tego nie wymaga).
 • Transakcje zagraniczne nie są w obecnej wersji programu obsługiwane.

Wczytanie wyciągu do mKsiegowa.pl

Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.

W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (PKO BP).


Format pliku MT940

W pliku MT940 istotne są następujące sekcje:

 • :25:/ - sekcja zawierająca numer rachunku bankowego
 • :61: - sekcja zawierająca kwotę transakcji
 • :86: - sekcja zawierająca następujące szczegóły transakcji:
  • ~20 - opis transakcji
  • ~32 - nazwa kontrahenta
  • ~38 - numer rachunku bankowego kontrahenta

Przykładowy plik

 :20:MT940 :25:/PL30102010550000910200000000 :28C:10 :60F:C161001PLN14765,17 :61:1610011001D984,00N152NONREF//274050110000 152 0 :86:020~00152 ~20603/2016 ~3024900005 ~310000452070950000 ~32ERP S.A. ~38PL00249000050000452070950000 :62F:C161001PLN15179,94 :64:C161001PLN14879,94 -