Import wyciągów MT940 Banku Millenium

import wyciągu bankowego Millenium

Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej banku Millenium - konto Biznes.


Zapis pliku w bankowości internetowej

Wyciąg bankowy można zapisać do pliku w formacie MT940 w systemie bankowości elektronicznej dla konta Biznes.


Ogólne zasady dotyczące pliku wyciągów MT940

 • Wyciągi MT940 zawarte są w plikach tekstowych z rozszerzeniem STA
 • Poszczególne linie w pliku oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A)
 • Strona kodowa pliku STA to CP852
 • Każdy wyciąg MT940 składa się z nagłówka z numerem wyciągu i saldem otwarcia, bloków zawierających poszczególne operacje oraz stopki zawierającej saldo końcowe i dostępne.
 • Podpola w polu :86: rozpoczynają się znakiem mniejszości <
 • W przypadku pustych podpól w polu :86:, całe podpole łącznie ze znacznikiem może zostać pominięte w pliku

Informacje dotyczące wyciągów MT940

Wyciąg MT940 jest generowany dla rachunków bieżących, lokat terminowych oraz rachunków kredytowych.

Ze względu na częstotliwość mogą być udostępniane cztery rodzaje wyciągów:

 • dzienne
 • tygodniowe
 • dwutygodniowe
 • miesięczne

Wyciąg jest generowany tylko wtedy, gdy w okresie objętym wyciągiem istniała przynajmniej jedna operacja zmieniająca saldo na rachunku. Wyjątkiem jest wyciąg w częstotliwości miesięcznej, który powstaje niezależnie od istnienia operacji na rachunku w danym miesiącu.

Zmiana częstotliwości z krótszej na dłuższą (np. z dziennej na tygodniową) może być wprowadzona w dowolnym dniu.

Zmiana częstotliwości z dłuższej na krótszą (np. z dwutygodniowego na dzienny):

 • W związku z faktem, że raporty MT 940 (dwu)tygodniowe obejmują okres od wtorku do poniedziałku, (w następnym tygodniu lub kolejnym w przypadku dwutygodniowego) zmianę częstotliwości raportu z (dwu)tygodniowego na dzienny, by została zachowana ciągłość informacji na raportach, należy dokonywać we wtorki, a jeśli jest to dzień wolny od pracy, w pierwszy roboczy dzień po wolnym wtorku.
 • Zmiana częstotliwości raportu z miesięcznego na dzienny lub (dwu)tygodniowy powinna być wprowadzona w pierwszy dzień roboczy miesiąca.

W przypadku zmiany definicji wyciągów na inną częstotliwość numeracja rozpoczyna się od nowa (od numeru pierwszego.)


Wczytanie wyciągu do mKsiegowa.pl

Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.

W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (Millenium).


Przykładowy format pliku

Kodowanie polskich znaków: Windows-1250.

:20:1720446 :25: PL30116022020000001100000000
:28C:143 :NS:22FIRMA 1 Właściciel rachunku
:NS:23Rachunek bieżący - KORPORACJE :60F:C160619PLN1000,01
:61:1606200620CN100,00NTRFNONREF// PRZELEW PRZYCHODZĄCY
:86:010<00PRZELEW PRZYCHODZĄCY
<100517100001 <20PRZELEW PRZYCHODZĄCY
<21Z R-ku:78101111110000000088888888
<22ZAPŁATA ZA FAK.FV 1/6/2005
<23Kontynuacja tytułu operacji
<24
<25
<26
<27FIRMA 2 kontrahent
<28Ulica Kwiatowa 15
<2900-001 WARSZAWA
<3010111111
<310000000088888888
<32FIRMA 2
<3878101111110000000088880000
<63REF60061111111200517100001
:61:1606200620DN200,00NTRFNONREF// PRZELEW WYCHODZĄCY
:86:012<00PRZELEW WYCHODZĄCY
<100517100004Page 6 of 8
<20PRZELEW WYCHODZĄCY
<21Na R-k:05113011111100000000005555
<22FIRMA 3
<236’05
<24FAKTURA FK/6/05
<25
<26
<27FIRMA 3
<28
<29
<3011301111
<311100000000005555
<32 FIRMA 3
<3805113011111100000000005555
<63REF60061111111200517100002
:62F:C160620PLN1005,01
:64:C160620PLN1005,01
:86:Wyciąg nr: 143 z dnia: 2005-06-30