Plan Kont (analityka)

Konfiguracja planu kont w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl

Wpisywanie i modyfikacja kont analitycznych w programie księgowym online mKsiegowa.pl dostępne jest w menu Księgowość -> Plan Kont (Analityka).

 

Dodawanie kont analitycznych

W celu utworzenia nowego konta analitycznego należy w rozwijalnym menu (drop down list) wybrać najwyższą pozycję Nowe konto, po czym uzupełnić dane w formularzu. Od wersji programu 2.11.3 formularz ma postać jak na rysunku:

 
Księgowosć internetowa - plan kont
 
 • Grupa kont - w tym menu wyboru tworzone konto analityczne zostaje przypisane do odpowiedniej grupy kont. Na liście grup znajdują się wszystkie pozycje wpisane w zakładce Plan kont.
   
 • Kod konta – kod konta jest jego unikalnym numerem, przypisanym zarówno na potrzeby funkcjonowania systemu komputerowego, jak i z wymogów określonych w UoR. Numer poszczególnych kont wynika z numeru konta syntetycznego (grupy kont).
 
Księgowosć internetowa - plan kontUwagi:
 • Konta analityczne zapisuje się w systemie dodając myślnik między kodem odpowiedniego konta syntetycznego, a końcówką analityczną. Przykładowo: konto analityczne zużycie materiałów biurowych i pomocy naukowych podpiętego do konta syntetycznego 411 - zużycie materiałów można opisać kodem 411-1.
 • W okienku kod konta wpisuj pełen kod, np. 540-11-10-3. Program sprawdza zgodność pierwszych cyfr konta z cyframi grupy wybranej poniżej.
 • Długość ciągu znaków kodu konta nie powinna przekraczać 15 znaków (włączając myślniki).
 • kod konta może być zapisany znakami, np: 130-1-EUR
 
 • Kod konta 2 - drugi, alternatywny kod konta; może być używany w niektórych sprawozdaniach do dodatkowej identyfikacji konta; pole można pozostawić puste; pole można włączać/wyłączać w Ustawieniach ogólnych -> opcja Pokazuj pomocniczy numer konta w planie kont.
   
 • Nazwa konta – wymogi dotyczące nazwy poszczególnego konta częściowo określa UoR z zachowaniem dużego marginesu swobody, w zależności od potrzeb.
   
 • Tagi konta - są używane przy raportowaniu obrotów i sald dla wybranych kont; można zdefiniować dowolne słowo i przypisać je dla każdego konta, które ma zostać pokazane na zestawieniu; na przykład wpisanie tagu "wydziałA" pozwala zgrupować tylko konta opisane tym tagiem.
   
 • Status konta – konto aktywne jest widoczne przy sporządzaniu dokumentów księgowych, masz możliwość dokonywania zapisów na takim koncie. Konto nieaktywne jest zapisane w systemie, jednak nie ma możliwości dokonywania zapisów na takich kontach. Kont posiadających zapisy nie można kasować w programie i w takim przypadku należy zmienić im status na Nieaktywne. Aby zmienić status konta nieaktywnego ponownie na aktywne kliknij checkbox Pokaż nieaktywne.

Wprowadzone konto zaakceptuj za pomocą klawisza Dodaj konto.


Kasowanie kont

Nowo utworzone konto można skasować tylko w przypadku, gdy nie zostały jeszcze dla niego wprowadzone żadne dokumenty.Nawet jeżeli wprowadzone dokumenty dla tego konta zostały wykasowane, usunięcie konta może być niemożliwe.W takim przypadku należy zmienić status konta na Nieaktywny u dołu ekranu.
Wówczas konto nie będzie się pojawiało na listach ani zestawieniach, natomiast pozwoli na poprawne funkcjonowanie bazy danych.

Nieaktywne konto może pojawić się na niektórych ekranach, lecz będzie wyświetlane w szarym kolorze i będzie niedostępne.

Konta nieaktywne można wyświetlić na liście kont poprzez zaznaczenie opcji Pokaż nieaktywne.

 
Księgowosć internetowa - plan kont


Wydruk planu kont

Wydruk całego planu kont (razem z kontami syntetycznymi) możliwy jest w module Księgowość -> Raporty Ksiąg Handlowych.

 
Księgowosć internetowa - plan kontUwagi:
 • W programie księgowym online mKsiegowa.pl nie należy wprowadzać analitycznych kont rozrachunkowych (zespół 200) dla poszczególnych kontrahentów (zarówno dostawców, jak i odbiorców), ponieważ program tworzy je automatycznie podczas generowania raportów "obrotówki". Wystarczy wprowadzić Dostawców i Klientów w odpowiednich kartotekach i przydzielić im właściwe konta rozrachunkowe. Program przydzieli im konta analityczne (jedno konto na każdego kontrahenta).
   
 • Aby wprowadzić kolejny poziom analityki do istniejącego (i używanego wcześniej) konta analitycznego należy wybrać konto oraz kliknąć Zmień w grupę kont. Bieżące konto zostaje zamienione w grupę i można do nowo utworzonej grupy dodawać konta kolejnego poziomu.
   
 • Wybrane konta można rozbudować o dodatkową funkcjonalność dodając jest w Konta Rozliczeniowe (rachunki bankowe, kasa) - konfiguracja:
  • konto rozliczenia kasy
  • konta do rozliczenia banków i serwisów płatności internetowych
  • rozliczenia zaliczek pracowniczych
  • konta walutowe
 

Import planu kont

Import kont analitycznych w ramach planu kont można zrealizować za pomocą programu iMacros. Import grup kont (konta syntetyczne) można zrealizować podobnie. Dane trzeba wcześniej przygotować w pliku tekstowym (CSV).