Ustawienia wyświetlania

Ustawienia wyświetlania

Ustawienia wyświetlania znajdują się w module Ustawienia programu księgowego online mKsiegowa.pl.
W skórce clouds są też bezpośrednio dostępne w górnym wierszu ekranu. Każdy użytkownik programu może samodzielnie ustawić dowolne parametry wyświetlania.

Program księgowy online

Miejsca dziesiętne

W miejscach dziesiętnych ustalisz liczbę cyfr po przecinku w cenach/wartości, ilości, kursach wymiany i procentach. W każdym miejscu w systemie, w którym wystąpią powyższe cztery kategorie liczbowe, system zaokrągli je do ilości podanych miejsc po przecinku. Praktycznym ograniczeniem precyzji obliczeń ilości towaru to 7 miejsc po przecinku (do tej wartości program był testowany). Ustawienie miejsc dziesiętnych dla ilości działa tylko w przypadku, gdy dla danej jednostce miary ustawiona jest również wartość Z ustawień użytkownika.

Uwaga: jeżeli liczba miejsc dziesiętnych dla cen/wartości jest większa niż 2, program na wydruku faktury sprzedaży ogranicza wartości do 2 miejsc po przecinku.


Format daty i separatory

Standardowo dostępne są w programie trzy formaty daty. Zalecamy wybranie zwyczajowego formatu daty w Polsce: rok-miesiąc-dzień (YYYYMMDD).


Język

 1. W sekcji Język możesz ustawić język interfejsu systemu. Domyślnym językiem jest polski. W podstawowej wersji programu masz do wyboru języki polski i angielski. Na specjalne życzenie zespół mKsięgowej może zainstalować jeden z kilkunastu dostępnych tłumaczeń interfejsu.

Różne

 1. W sekcji Różne:
 • Pokazuj wskazówki dla nowych użytkowników - możesz włączyć lub wyłączyć wskazówki pojawiające się w niebieskich ramkach.
 • Wyświetlanie informacji KG - włączenie tej opcji umożliwia oglądanie księgowań wprowadzanych dokumentów (faktur, płatności, itd).
 • Aby w rozwijalnych listach kartoteki towarowej przy nazwie towaru wyświetlany był jego indywidualny kod, zaznacz opcję Wyświetlanie kodów towarów. Dotyczy ekranów wprowadzania dokumentów (zamówień, faktur, itd.).
 • włączenie Wyświetlanie ilości towarów w selektorach pozwala na podgląd ilości towaru w magazynie bezpośrednio w rozwijanej liście towarowej. Dotyczy ekranów wprowadzania dokumentów sprzedaży (zamówień, faktur, itd.) oraz niektórych selektorów.
 • Temat graf służy do wyboru skórki programu.
 • Zakładka startowa - moduł (zakładka) programu wybrana po zalogowaniu.
 • Wyświetlaj raporty w oddzielnym oknie - wszystkie raporty i dokumenty typu oferty, czy faktury są w programie przygotowywane najczęściej jako plik pdf. Jeżeli opcja jest zaznaczona, wtedy program otwiera nowe okno przeglądarki w celu wyświetlenia raportu lub dokumentu (pliku pdf). Niezbędne jest w takim przypadku włączenie wyskakujących okienek w konfiguracji przeglądarki. Jeżeli opcja jest wyłączona, dokument jest wyświetlany w tym samym oknie i trzeba kliknąć klawisz Wstecz przeglądarki, aby wrócić do programu.
 • Rozmiar strony wyników wyszukiwania to określenie ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie w przeglądarce. Dla ekranu komputera o małej rozdzielczości warto dostosować liczbę wyświetlanych wierszy tak, aby efekt ustawiania przeglądarki na górę przy każdym odświeżeniu strony nie utrudniał pracy.
 • Pamiętaj ostatnią datę dokumentu - jeżeli opcja jest ustawiona, wówczas program podczas wprowadzania nowego dokumentu (dokument księgowy, faktura, oferta, itd.) podpowiada datę ostatnio wprowadzanego dokumentu; jeżeli opcja nie jest ustawiona, wówczas program podpowiada datę bieżącą.
 • Okres wprowadzania/przeszukiwania dokumentów - tutaj można wybrać miesiąc, za który księgowane są dokumenty. Ustawienie tej opcji powoduje jedynie automatyczne podpowiadanie zakresu dat przy przeglądaniu dokumentów i raportowaniu (np. w opcji Dziennik Księgowań).

Po wprowadzeniu własnych ustawień wyświetlania zatwierdź zmiany, klikając Ustawienia programu księgowości online u dołu ekranu.