Przedląd/Drukowanie transakcji

Jednolity interfejs przeglądania i drukowania dokumentów wprowadzonych w programie księgowym online mKsiegowa.pl można znaleźć w module Ustawienia -> Przegląd/Wydruk Transakcji.

Po wyborze rejestru i zakresu numerów program wyświetla odpowiednie dokumenty.

Możesz:

  • zobaczyć dokument klikając na link w kolumnie nr lub Numer Ewid. (w zależności od konfiguracji programu)
  • zobaczyć i wydrukować księgowanie dokumentu klikając na ikonkę w kolumnie KG

Liczbę wyświetlanych dokumentów na ekranie ustawisz w Ustawieniach wyświetlania u góry ekranu.