Zlecenie produkcyjne

Przyjęcie Nowego Zlecenia w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl pozwala na utworzenie zlecenia produkcyjnego lub/i jego zaksięgowanie.

Funkcja dostępna jest w module Produkcji programu.

 

1.  Zlecenie proste (Montaż lub Demontaż)

Utworzenie zlecenia typu Montaż lub Demontaż powoduje powstanie produktu w magazynie docelowym oraz zaksięgowanie zlecenia w jednym kroku. W tym celu należy:

 • w polu Numer Ewid program zaproponuje kolejny numer zlecenia; numerację można ustawić wcześniej w module Ustawienia -> Numeracja Dokumentów; można również wpisać dowolny inny unikalny numer dokumentu; pod tym numerem zapis księgowy będzie reprezentowany w dzienniku księgowym;
 • ustawić typ na Montaż lub Demontaż
 • wybrać wcześniej zdefiniowany produkt z kartoteki; produkt powinien mieć przygotowaną Listę Materiałową
 • wybrać magazyn docelowy
 • ilość produktów w ramach tego zlecenia
 • koszty narzutów płacowych
 • Konto Kredytowe Płac
 • Narzuty ogólne
 • Konto Kredytowe Narzutów
 • Opis zlecenia

Po kliknięciu Dodaj Zlecenie Produkcyjne program utworzy dokument księgowy typu Zlecenie Produkcyjne.

Zlecenia proste są tworzone jednorazowo jako Zamknięte. Alternatywą są zlecenia typu Produkcja Złożona opisana poniżej.

 
Księgowowanie produkcji - utworzenie zlecenia produkcyjnego
 

2.  Sposób księgowania zleceń produkcyjnych prostych

Zlecenia proste (montaż, demontaż) generują księgowanie typu Zlecenie Produkcyjne natychmiast po ich utworzeniu.

Schemat księgowania jest następujący:

 
Nazwa konto księgowego Gdzie je można ustawić Strona Komentarz
Konto magazynowe materiałów Kartoteka towarowa Ma księgowanie wydania towarów z magazynu - dotyczy towarów wg listy materiałowej
Konto zakupów Kartoteka towarowa Winien księgowanie kosztów usług zewnętrznych - dotyczy usług dołączonych do listy materiałowej
Konto Kredytowe Płac Ekran wprowadzania zlecenia Ma księgowanie narzutów płacowych
Konto Kredytowe Narzutów Ekran wprowadzania zlecenia Ma księgowanie narzutów ogólnych
Konto kosztów produkcji Kartoteka towarowa Winien księgowanie kosztów produkcji
Konto magazynowe produktu Kartoteka towarowa Winien księgowanie przyjęcia produktów do magazynu

Przykłady księgowań dla firmy produkcyjnej.

 

3.  Produkcja złożona

 1. Utworzenie zlecenia produkcyjnego - za pomocą Dodaj Zlecenie Produkcyjne tworzone jest otwarte zlecenie produkcyjne, które zawiera:
  • nazwę tworzonego produktu (wybór z kartoteki)
  • magazyn, do którego trafią produkty
  • zleconą ilość
  • datę początkową i końcową
  • opis

Kolejne etapy realizacji zlecenia:

 1. Otwarcie zlecenia i wydanie go na produkcję
 2. Wydanie materiałów i towarów do zlecenia produkcyjnego
 3. Księgowanie kosztów dodatkowych
 4. Zamknięcie zlecenia produkcyjnego
 

4.  Podgląd księgowań zleceń produkcyjnych

Utworzone zlecenia można zobaczyć: