Dziennik Księgowań - nowy ekran

Dziennik Księgowań w programie księgowym online mKsiegowa.pl jest chronologicznym zapisem wszystkich wprowadzonych dokumentów. Podgląd Dziennika Księgowań dostępny jest w module Księgowość

Nowa wersja ekranu dostępna jest w programie w wersji BETA. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w formularzu Kontakt

W każdym momencie można wrócić do dotychczasowego ekranu Dziennika Księgowań poprzez kliknięcie w ikonę “Przełącz na starą wersję interfejsu” dostępną w lewym, górnym rogu ekranu.

Opis ekranu Dziennika Księgowań

Poniżej opis najważniejszych funkcji związanych z wyszukiwaniem i edycją dokumentów.

dziennik ksiegowan

Uwaga: w przeciwieństwie do edycji dokumentów realizowanych za pomocą ikonki "ołowka" w tym ekranie nie ma weryfikacji spójności między księgowaniami na kontach VAT, a zapisami w rejestrze VAT. Program również nie blokuje zmian dokonywanych w zamkniętym okresie.

Filtrowanie dokumentów

Program wstępnie filtruje dokumenty za ostatni miesiąc. Wszystkie zastosowane filtry na tabeli dokumentów są dostępne w pasku filtrów:

 dziennik księgowań filtry

Podstawowym filtrem w programie jest okres, za który wyświetlane są dokumenty. Okres można dowolnie zmieniać poprzez wybranie miesiąca (Month) i roku (Year) z listy wyboru, lub wybierając zakres dat (“From”, “To”), widoczny po kliknięciu na ikonę dziennik księgowań.

Po zmianie daty, lista dziennika zostanie automatycznie dostosowana do wybranego zakresu dat, a pasek filtrów zostanie zaktualizowany.

Listę dokumentów można filtrować po innych parametrach dokumentów. kliknięcie na pasek wyszukiwania otworzy zakładkę z filtrami.

 dziennik księgowań filtry

Kliknięcie na wybrany kafelek dodaje filtr i ogranicza listę dokumentów. Filtry można ze sobą łączyć. Na przykład wybierając “Faktura sprzedaży” z sekcji typów dokumentów oraz “Euro” z sekcji waluty, na ekranie pojawi się lista faktur sprzedaży wystawionych w walucie euro. 

W celu wyświetlenia dokumentów, które zapisane zostały do rejestru VAT, można wybrać filtr “VAT Registry Documents”. 

Dodatkowo, wpisując frazę w pasku filtrów, istnieje możliwość przeszukania programu pod kątem danych klientów / dostawców, numerów faktur itd.

Filtry na pasku filtrów można dowolnie usuwać klikając na przycisk (x) na wybrany kafelku filtra.

FIltrowanie po dowolnym ciągu znaków

W oknie filtra można wpisać dowolny ciąg znaków. Program wyszukuje po wszystkich dokumentach i kartotekach dostępnych w programie. W szczególności można przeszukiwać wg numeru dokumentu, opisu, nazwy kontrahenta, nazwy pozycji faktur, danych kontaktowych klientów (telefon, email), itp.

dziennik księgowań filtry

Wyniki wyszukiwania pojawiają się na bieżąco w postaci niebieskich kafelek. Można kliknąć w kafelek aby przejść do dokumentu.

 

Edycja dokumentu

Edycja dokumentu pozwala na:

  • dopisywanie/zmianę/kasowanie księgowań do dowolnego dokumentu
  • dopisywanie/zmianę/kasowanie zapisów w rejestrze VAT do dowolnego dokumentu
  • dopisywanie/zmianę/kasowanie pozycji dla faktur

Kliknięcie na ikonę dziennik księgowań umożliwia edycję wybranego dokumentu w zakresie:

  • Zakładka “General” umożliwia podgląd parametrów dokumentu
  • Zakładka “Bookings” umożliwia edycję linii księgowych w Księdze Głównej dla wybranego dokumentu
  • Zakładka “VAT Registry” umożliwia edycję rejestru VAT dla wybranego dokumentu
  • Zakładka “History” umożliwia podgląd zmian, które zostały dokonane na wybranym dokumencie

 edycja dokumentów księgowych

Edycja zapisów w rejestrze VAT

W zakładce VAT registry można zmieniać zapisy, które zostały umieszczone w tym rejestrze. 

dziennik księgowań filtry

Po zmianie wpisów konieczne jest zatwierdzenie zmian klawiszem Confirm.

Uwaga: zmiany w rejestrze VAT nie powodują zmian w księgowaniach na kontach VAT.