Import wyciągów MT940 Nest Bank

Program księgowości online mKsiegowa.pl posiada możliwość wczytywania wyciągów bankowych dla bankowości elektronicznej Nest Bank.

 

Wczytanie wyciągu do mKsiegowa.pl

Instrukcja przygotowania pliku w bankowości elektronicznej powinna być dostępna pod tym linkiem: https://nestbank.pl/download/instrukcja_SWB.pdf

Otrzymany pliki ma postać pliku tekstowego, najczęściej z rozszerzeniem STA (chociaż program mKsiegowa.pl tego nie wymaga).

Wczytanie pliku w programie mKsiegowa.pl następuje w module Księgowość -> Import Transakcji Bankowych.

W polu Wybierz źródło danych o transakcjach bankowych wybierz Plik MT940 (Nest Bank).

 

Format pliku

 

Plik MT940 nie posiada polskich znaków.
Każdy wiersz jest zakończony znakiem CR, a co drugi wiersz znakami CR/LF.
Przykładowy format pliku:
 
:20:190827
:25:PL00191010482516025400000001
:28:191
:NS:22Sukces sp. z o.o.
:NS:23BIZnest Konto
:60F:C200204PLN2294,92
:61:2002040604DN300,00NTRFNONREF//
2018-06-04 00:00:00/5467/1
:86: Test
020
:61:2002040604DN121,77NTRFNONREF//
2020-02-04 00:00:00/6084/1
:86:
020
:62F:C200204PLN1873,15
:20:190827
:25:PL50253000082016101475380001
:28:192
:NS:22Sukces SP. Z O.O.
:NS:23BIZnest Konto
:60F:C200211PLN1873,15
:61:2002110611CN6000,00NTRFNONREF//
2020-02-11 00:00:00/245978/1
:86:
020
:62F:C200228PLN1485,92