JPK - specyfikacja

JPK - informacje techniczne

Jakie dane mogą być przekazywane w ramach struktury JPK?

Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów zaprezentował struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na swojej stronie internetowej. Nazwy poszczególnych plików oraz ich zawartość prezentuje poniższy rysunek:

 

Stan na dzień 11 marca 2016

 

Struktura pliku JPK

Departament Kontroli Skarbowej opracował i opublikował strukturę każdego pliku kontrolnego. Struktura bazuje na formacie XML. Opublikowane przez Departament Kontroli Skarbowej tzw. XML Schema (pliki w formacie XSD) definiują elementy logiczne, jakie muszą być określone w każdym pliku. Poprawnie przygotowany plik JPK w systemie księgowym podatnika musi odpowiadać odpowiedniej dla każdego pliku definicji XSD.

Zawartość pliku dla ksiąg rachunkowych JPK_KR pokazuje kolejny rysunek:

 
 

Przesyłanie plików JPK

Podatnicy są zobowiązani do dostosowania swoich systemów informatycznych do generowania swoich danych finansowych w formacie JPK. Przesyłanie plików będzie odbywa się za pomocą interfejsu przez internet (transmisja jest oparta na usłudze REST, działającej w oparciu o protokół https). Departament Kontroli Skarbowej opublikował szczegóły interfejsu JPK na swojej stronie internetowej.

 
 
Jednolity Plik Kontrolny
Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada funkcjonalność tworzenia plików JPK.
W programie można tworzyć i zapisywać pliki JPK za dany okres oraz je modyfikować.
Zapraszamy do rejestracji aby nieodpłatnie przetestować program.